We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Akademinin morfolojisi

6 5 0
12.04.2022

Akademi eğitim sisteminin en üst mertebesidir. Bugünkü konumuz akademi olmakla beraber, akademiye hazırlık düzeyinde olan ilk düzey eğitim sisteminin de, akademinin niteliğinin belirlenmesindeki önemine binaen objektife alınmasının yararlı olacağını düşünüyorum.

Eğitim faaliyeti karşılıklı grupların etkileşiminin sonucunda gerçekleşen bir kolektif oluşumdur, tek yanlı bir hizmet değildir. Üniversite sözcüğü, kavram olarak, aynı konu etrafında tartışmacıların birlikteliği anlamına gelir. Bu tanımlama çerçevesinde, akademinin niteliğinin belirlenmesinde akademi öncesi eğitimin büyük önemi vardır. Akademi öncesi eğitim salt nesil formasyonunu olmayıp, akademi formasyonunu da etkileyen çok önemli bileşendir. AKP iktidarının akademi üzerindeki manevrası ve tahribatı salt yukarıdan atama ve KHK uygulamaları ile değil, onlardan da önemli olarak, akademi öncesi eğitime gerici zihniyetli doldur-boşalt sistemini devreye sokması ile gerçekleşmiştir. Eğitim ve araştırma yönetiminin birinci kuralı olan kuşkuculuk ve sorgulama sistemlerinin reddi, buna karşın sorgulamadan inanmaya dayalı öğretme-öğrenme talim-terbiye sisteminin benimsenmesi, ilk aşamada akademinin bir kanadını kırmakta, nihaî aşamada sistemin yerleştirilmesi ile akademi çökertilme yoluna sokulmaktadır. Akademinin kısa erimde gerçekleşen ve uzun erimde gerçekleşmesi olası morfolojik görüntüsü özetle budur.

Günümüz koşulunda akademinin tek kanadının kırıklığının ikinci sebebi de gençlerin geleceğe bakışı ve beklentilerin algılanışıdır. Akademi mensubu bir gencin eğitim konusuna sarılma şiddeti beklentilerinin bugüne indirgenmiş görüntüsünün sonucudur. Gelecek beklentisidir ki, gençleri gerek meslek seçiminde, gerek akademi eğitiminde arzulu kılar ve başarı derecesini yükseltir. Böylesi azimli kadro karşısında akademinin ikinci kanadındaki elemanlar da daimi istek, arzu ve araştırma dürtüsü ile akademinin düzeyini yükseltir.

Akademi öncesi eğitimde öğrenciye kazandırılacak araştırma ruhu ve yabancı dil, ezbere dayandırılarak aktarılan statik bilgilerden çok daha önemlidir. Başlangıç ve orta düzeyde felsefe ve matematik bilgisini haiz olmadan akademiye gelen birey fazla bir yarar elde edemeyeceği gibi, daha da kötüsü akademinin düzeyini geriye çeker. Nitekim günümüzde tam da olan budur. Saygıyı sessizlik, çalışmayı ezberlemek ve tartışmayı ise dinlemek ve kabul etmek olarak algılayan ve öğrenen birey akademide bir konu etrafında tartışan elemanlar ekibini oluşturamaz, emir-kumanda zinciri altında “efendi” kılıklı köle olur. Siyaseten faşist iktidarların da, güvensiz akademi mensubu elemanların da arzuladığı insan tipi budur.

Eğitim sisteminin ve akademinin mekanik morfolojisi kabaca budur. Objektifimizi görüntüsel dokunun arka yapısına çevirdiğimizde, çok daha derin meselelerle karşılaşırız. Neoliberal politikalar konuşulurken eğitimin paralı yapıldığı, öğrencinin müşteriye dönüştürüldüğü, üniversitelerin ticarileştirildiği gibi işi biraz hafiften alan ve sistem mantığını geri plana iten bir yaklaşımla karşılaşmaktayız. Kanaatimce, gerek Türkiye gerek dünya üniversitelerinin içinde........

© Gazete Manifesto


Get it on Google Play