We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Küresel Barbarlık Çağı…

3 0 0
17.04.2019

Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısı yaşadığımız çağın rutini olmaya başlayan ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, islamofobinin, faşizmin kısacası ötekine karşı her türlü şiddetin meşru görüldüğü ve uygulandığı bir sürecin dışavurumudur. Bütün bu saldırıların iki temel nedeni vardır. İlk olarak egemen kapitalist sistemin krizi ve neoliberal paradigmanın hem ekonomik hem de ideolojik çöküşü ikincisi de yine buna bağlı olarak gelişen sağ-popülist-ırkçı ve faşizan siyasetin yükselişidir. Kapitalizm her krize girdiğinde yani üretim ve yeniden üretim süreçleri sekteye uğradığında kendisine yönelik eleştiri ve dönüştürücü devrimci siyaseti engellemek adına toplumsal ve tarihsel bilinçaltına seslenir ve oradaki örtülmüş düşmanlıkları açığa çıkarır. Çok temel bir iddia ortaya sürer ve der ki, “açsanız, yoksulsanız nedeni yabancılardır” İşte yabancı düşmanlığı denilen şey aslında sınıfsal öfkenin ideolojik bir mistifikasyonudur. O yüzden kimse ülkesindeki eşitsizliklere bakmaz, ödediği vergilere, haksız kazançlara, servetin belli ellerde toplanmasına itiraz etmez. Daha doğrusu bu düşündürtülmez. Bunun yerine kolay bir hedef seçilir ve bütün öfke o hedefe yöneltilir.

Sınıfsal eşitsizliklerin derinleştiği ve ekonomik krizin süreklileştiği bir ortamda bütün dünyada otoriter, popülist, sağcı siyasetler ve liderler yükselişe geçmiştir. Bunun elbette bir nedeni de solun hala güncel değişim, dönüşümünü sağlayacak ideolojik netliğe ve örgütsel güce........

© Gazete Kritik