Ekmek Üretici Sendikaları Genel Başkanı Cihan “Bolivar” 8 Kasım’da HabertürkTV’de katıldığı bir programdaki “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.” Sözleri nedeniyle ertesi gün, 9 Kasım’da, tutuklandı. Bu sözleri nedeniyle birisi neden tutuklanır diye sormayın. Zaten, Cihan Kolivar’ın hukukî tutuklama nedeni de bu sözleri değil. Ali Deniz Çakır’ın[1] Cihan Bey’in oğlu Kerem Kolivar’ın verdiği bilgiye dayanarak aktardığına göre Cihan Kolivar “Türk milletini alenen aşağılamak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmış. Tutuklanma nedeni Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulayan bir twit atması. Tam bir “populist-trick” Türk Milletini aşağılamaktan gözaltına al, eski twitlerini kurcala cumhurbaşkanına hakaretten tutukla. Seçimlere ramak kalmışken, bir popülist yıkama yağalma, polisaj operasyonu çekilir de bu odun kesicinin bir ıh deyicisi olmaz mı (Gramsciyan anlamda hegemonya inşası falan filan) olur elbette. Nitekim, AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kolivar’ı sosyal medyadan hedef alır, Kolivar’ın sözlerini nefret söylemi olarak diye nitelendirir ve “Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir”[2] yazar.

Ekmek tüketimi ile ilgili yapılan araştırmaların ilginç sonuçları var. Tutuklandığında “Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor” diyerek içimize su serpen! “Bolivar Cihan Abi” katıldığı TV programında boşu boşuna “Bilimsel bir şey konuşuyorum” demiyor.

Can Kayacılar[3], Evrim Ağacı sitesinde yer alan makalesinde ekmek tüketimi ile ilgili olarak “Türkiye[nin], 2000 yılında yayınlanan Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer al[dığını]” belirtmektedir. “Çünkü ülkemiz, kişi başına en fazla (199.6 kilogram) ekmek tüketen ülkedir.” Makalede ayrıca “Türkiye’de her yıl ortalama vücut ağırlığımızın 3 katı kadar ekmek tüket[tiğimiz]” de belirtiliyor. “Sıralamada Türkiye’den hemen sonra, yılda kişi başı 135 kilogram ile (2000 yılındaki adıyla) Sırbistan-Karadağ ve yılda kişi başı 133.1 kilogram ile Bulgaristan” gelmekte.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen, “Tohumdan Ateşe Ekmek” eğitimindeki etkinlikte konuşan[4] Unlu mamuller marka danışmanı Mine Ataman ise Türkiye’nin kişi başına yıllık 165 kilogram tüketimiyle en fazla ekmek tüketen ülke olduğunun altını çiziyor. Zafer Çağrı[5]ise Kronoz’taki haberinde “Türkiye’de kişi başına yılda 120 kg ekmek yen[diğini]” ifade ediyor.

Ekmek Tüketiminde Türketici Tercihleri: Van İli Örneği (2011) adlı çalışmasında Beşir Koç[6] ekmek tüketiminin, hane halkındaki birey sayısına ve gelir düzeyine göre değiştiğini belirtmektedir. Benzer sonuçlara Karaman İli Merkezinde Ekmek Tüketim Alışkanlıkları ve Üretici-Tüketici Dinamiklerinin Belirlenmesi başlıklı yüksek lisans tezinde Mehmet İnan[7] da ulaşmış. Gerçi her bir korelasyon için anlamlılık (p-değeri) değerlerini çalışmasına eklememiş olsa da İnan da, yüksek lisans tezinde sadece gelir güzeyi açısından değil, eğitim düzeyleri açısından da gerek ekmek tüketimi gerekse de bayat ekmeklerin değerlendirilmesi alışkanlıkları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğunu belirtmektedir.

Celile Özçiçek Dölekoğlu , Fatma Handan Giray ve Ayşe Şahin, Akademik Bakış Dergisi’nde[8] yer alan makalelerinde ise şu değerlendirmelerde bulunuyorlar: “Türkiye’de 2012’de yıllık 8,7 milyon ton ekmek tüketilmiştir. Standart ekmek gramajından yapılan hesaplama ile kişi başına tüketim günlük 319 gr.’dır… Gelişmiş ülkelerde ekmek tüketimi daha düşük iken gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yüksektir. Batı toplumlarında ekmek tüketimi günlük kişi başına 112-830 gr.’dır. Bazı gelişmiş ülkelerde ekmek tüketimi dünya ortalamasının altındadır.”

Daha fazla uzatmayayım; sadece Ayten Eşi’nin, Adıyaman İlinde Ekmek Tüketiminin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi[9] makalesinde, Ebru Onurlubaş ve Remzi Altunışık’ın Ekmek Tüketim Alışkanlıkları ve İsraf Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: Bursa İli Örneği[10] makalerinde, İnci Yılmaz ve Sevinç Yücecan’ın İzmir İli Bornova İlçesinin Sosyo – Ekonomik Ve Kültürel Düzeyleri Farklı Olan Ailelerinde Ekmek Tüketimi, Atımı Ve Artan Ekmeklerin Değerlendirilme Durumları Üzerinde Bir Araştırma[11] başlıklı makalelerinde de benzer hususlar dile getirilmektedir.

Özetle, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Dikmen Tezcan’ın da altını çizdiği gibi eğitim düzeyi ile ekmek tüketimi arasında bir alaka olduğu gibi “Gelişmiş toplumlarda ekmek tüketimi daha düşük[tür] Buna karşın sebze, protein tüketimi ise daha yüksek. Yani ekmek tüketimini zeka gelişimiyle ters orantılı olarak düşünebiliriz.”[12]

“Ekmek Aptallaştırır mı?” bilmem, ben sadece birkaç akademik makaleye göz attım ve onları da sizlerle paylaştım; ancak bildiğim bir şey varsa popülizm eblehleştirir.

Bu eblehleşmeye en güzel örnek şu anda okumakta olduğunuz konuyla da alâkalıdır: Kolivar ekmek tüketimi ve zeka geriliği/aptallık ile ilgili açıklamalar yapar; bu açıklamalar üzerine AKP saflarından “ekmek”, “kutsal değerler” ve “Türk Milleti” konulu methiyeler faş edilir; okunan methiyelerin akabinde Kolivar sanki “kutsal ekmeğimize ve milletimize” hakaret ettiği içinmiş gibi gösterilerek gözaltına alınır; ama sonuçta ekmekle ilgili söylediği sözlerle hiçbir alâkası olmayan bir sebeple yıllar önce cumhurbaşkanının üniversite mezunu olduğunu diline dolaması nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten hakkında tutuklama talep edilir; popülist amaç hasıl olup da AKP’nin “halkın değerlerine ne kadar bağlı bir parti olduğu” (!), “AKP’nin, kutsal değerlerimize dil uzatıldığında kimsenin gözünün yaşına bakmadığı” (!); bu açıklamaları yapan münafıkların -Ömer Çelik’in tabiriyle- “husumet siyasetinin elamanı” oldukları (!) ile ilgili açıklamalar yapılıp, yandaş/candaş medyada gerekli haberler servis edildikten sonra Kolivar da serbest bırakılır.

Eşşşek değilsiniz herhalde. Artık gider seçimlerde “kutsal ekmeğimizi koruyan, kollayan” AKP’ye oy verirsiniz; değil mi? Sahi, nedir Allah aşkına “Ekmek yemek aptallaştırır!” demek; bir güzelim pazar kahvaltısını burnumdan getirdiniz, iki lokma ekmeği zor yedim, mutlu musun Bolivar?

Keyifli haftalar…

1972 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde tamamladı. Çalışmalarına bir süre Westminster Üniversitesi, Centre for Study of Democracy’de misafir araştırmacı olarak devam etti. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye siyasî hayatı ve kurumlarının yapısı, tarihsel dönüşümü, işlev ve işleyişlerini konu edinen çeşitli makale ve kitapların yazarlık ve editörlüklerini yapmıştır. Bunun yanında muhtelif gazete, dergi ve haber platformlarındaki güncel yazılarına da devam etmektedir.

Mete Kaan Kaynar, Ankara Dayanışma Akademisi Kooperatifi (ADA), Bilim, Sanat Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 5 Nolu Şube ve Özgür Üniversite gibi kuruluşların gönüllüsü, Devrim Deniz, Umut Nazım ve Ekin Eylem’in babasıdır.

QOSHE - Popülizm aptal toplumların temel gıda maddesidir  - Ekmek Aptallaştırır
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Popülizm aptal toplumların temel gıda maddesidir 

17 4 1
27.11.2022

Ekmek Üretici Sendikaları Genel Başkanı Cihan “Bolivar” 8 Kasım’da HabertürkTV’de katıldığı bir programdaki “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.” Sözleri nedeniyle ertesi gün, 9 Kasım’da, tutuklandı. Bu sözleri nedeniyle birisi neden tutuklanır diye sormayın. Zaten, Cihan Kolivar’ın hukukî tutuklama nedeni de bu sözleri değil. Ali Deniz Çakır’ın[1] Cihan Bey’in oğlu Kerem Kolivar’ın verdiği bilgiye dayanarak aktardığına göre Cihan Kolivar “Türk milletini alenen aşağılamak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmış. Tutuklanma nedeni Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulayan bir twit atması. Tam bir “populist-trick” Türk Milletini aşağılamaktan gözaltına al, eski twitlerini kurcala cumhurbaşkanına hakaretten tutukla. Seçimlere ramak kalmışken, bir popülist yıkama yağalma, polisaj operasyonu çekilir de bu odun kesicinin bir ıh deyicisi olmaz mı (Gramsciyan anlamda hegemonya inşası falan filan) olur elbette. Nitekim, AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kolivar’ı sosyal medyadan hedef alır, Kolivar’ın sözlerini nefret söylemi olarak diye nitelendirir ve “Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir”[2] yazar.

Ekmek tüketimi ile ilgili yapılan araştırmaların ilginç sonuçları var. Tutuklandığında “Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor” diyerek içimize su serpen! “Bolivar Cihan Abi” katıldığı TV programında boşu boşuna “Bilimsel bir şey konuşuyorum” demiyor.

Can Kayacılar[3], Evrim Ağacı sitesinde yer alan makalesinde ekmek tüketimi ile ilgili olarak “Türkiye[nin], 2000 yılında yayınlanan Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer al[dığını]” belirtmektedir. “Çünkü ülkemiz, kişi başına en fazla (199.6 kilogram) ekmek tüketen ülkedir.” Makalede ayrıca “Türkiye’de her yıl ortalama vücut ağırlığımızın 3 katı kadar ekmek tüket[tiğimiz]” de belirtiliyor. “Sıralamada Türkiye’den hemen sonra, yılda kişi başı 135 kilogram ile (2000 yılındaki adıyla) Sırbistan-Karadağ ve yılda kişi başı 133.1 kilogram ile Bulgaristan” gelmekte.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman........

© Gazete Karınca


Get it on Google Play