We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

YALAKALIK

1 1 0
21.09.2021

İnsan, Cenab-ı Hakkın, Esmasını yansıtması bakımından en kapsamlı, en harika bir sanat eseridir. Yüce Allah, insanın yaratılış aşamalarını anlattıktan sonra “Fetebâreke’l-lahu ehsenu’l- Halıkîn” (Müminun, 14.) buyurarak böyle bir eseri yarattığından dolayı kendini tebrik etmektedir. Başka varlıklara verilmeyen ilahi bir donanımla insana özel bir saygınlık verilmiştir. Kur’an, “Yemin olsun ki biz âdemoğlunu saygın kıldık” ayetiyle insana verilen ilahi değeri ilan etmektedir. (İsra, 70.)

Ancak ne yazık ki hırs derecesinde hazır lezzetlere ve görüntüsel güzelliklere düşkünlüğü sebebiyle insanın kötülüğe tutkusu, şeytanın tuzaklarına kapılması ve nefsini aklın kontrolünden çıkarması sonucu kendisine verilen paha biçilmez saygınlığını ortadan kaldırıp kendini bütün kâinat halkı nazarında küçük düşürmektedir. Hiç bir insan için temenni edilmeyen bu aşağılık konuma düşüren en onur kırıcı davranış “yalakalık”tır.

Yalakalık, geçici ve küçük bir menfaat ümidiyle içinden gelmeden, kendi gibi bir insana gereksiz ve aşrı iltifat ve övgüler dizilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu yönüyle insan dışında hiç bir mahlukta rastlanmayan bir çeşit münafıklıktır. İslam literatüründe “gizli şirk” olarak ifade edilen “riya: gösteriş” ile de yakın bir ilişkisi vardır. Yöremizde yalaka için,........

© Gazete İpekyol


Get it on Google Play