We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AYETLERİ İDEOLOJİLERİNE ALET EDENLER

3 2 0
02.03.2021

Vaktiyle Yahudiler, Tevrat’ı tahrif etmemeye başlamışlardı. Hesaplarına gelmeyen kelimeleri, ifadeleri, konulduğu asıl anlamından saptırarak, kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde anlamlandırıyorlardı. Allah’ın kitabı olan Tevrat’taki tahrif ve bozulma, zamanla unutularak oluşmuş değildi, Yahudiler gerçek anlamını bildikleri halde anlamını kendi heveslerine göre değiştiriyorlardı. Kur’an ayetlerinde bu durum şöyle bildirilmektedir:

“Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar..” (Nisa, 46.) “Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Allah’ın kelâmını işitirler; sonra o kelâmı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi.” (Bakara, 75.) “İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar.” (Maide, 13.)

Üzülerek ifade edeyim ki bu asrımız, çeşit çeşit sapkın mahlûkların boy gösterdiği sapkınlar asrına dönüşmüş gibi bir izlenim vermektedir. Müslümanlar içinde hem de ilahiyatçı camiada ateist ve deistler türediği gibi, şimdi de Kur’an ayetlerini kendi ideolojik fikirlerine göre anlamlandırarak kullanan, çıkarlarına uygun olacak şekilde tahrif eden gruplar ortaya çıkmıştır. Allah’ın ayetlerini asıl anlamından saptırarak tahrif eden ve bu tutumlarından dolayı lanetlenen Yahudilere özeniyorlar, onları taklit ederek onların izinden gidiyorlar. Sözüm ona bu zındıklar, Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorlar. Kur’an........

© Gazete İpekyol


Get it on Google Play