We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyal içerikli seri cinayet tutkusu

18 11 0
11.07.2021

Birbirinden farklı nitelik ve yöntemlere sahip olsalar da ortak özelliklerinden hareketle cinayet tutkunları diyebileceğimiz kulüpler, epeydir kendi aralarında yoğun bir rekabet içerisinde. İsimleri, üye ve yöneticileri, merkez üsleri henüz meçhul. Ama rekabetle birlikte her birinin yurt çapında örgütlü olduğu anlaşılıyor.

Tarihsel geleneklerin izini sürerek, konuya ilişkin yurt içi – yurt dışı kaynakları tarayarak bu örgütlerin muhtemel adlarını saptayabiliyoruz şimdilik. Kökleri çok daha eskiye uzanan söz konusu dernek ve kulüplerin Avrupa’da özellikle modernleşme dönemiyle birlikte öne çıktığı gözleniyor. Buradan hareketle gecikmiş modernleşme göstergesi olarak değerlendirilebilir bizde şimdilerde hızlanan rekabeti.

İngiliz kaynaklara göre en gözde ad Cehennem Ateşi Kulübü.

Tabii bu resmi ad. Kulüp üyelerinin kendi aralarındaki ifadeyle gerçek adları Kötülüğü Yayma Derneği.

Onların baş rakibi Ahlakı Yok Etme Derneği. Fakat kısa sürede rekabeti kaybetmiş ve kendileri yok olmuşlar. Yok olanların bir kısmı yeniden bir araya gelerek Cinayeti Teşvik Derneği’ni kuruyorlar. Yenilgiden ve rakiplerinden ders aldıkları anlaşılıyor. Nasıl ki Kötülüğü Yayma Derneği, Cehennem Ateşi Kulübü gibi fiyakalı bir tabela kullanıyorsa, cinayet teşvikçileri de bunu bir patente, uzmanlığa dönüştürüyor ve Cinayet Konusunu İyi Bilenler Derneği adını alıyor.

Görüldüğü üzere farklı adlar var, ortak özellikleri cinayet tutkusu. Amatör meraklılar olarak bir araya geliyor, zamanla yetkinleşiyor, uzmanlaşıyor ve giderek yeni tutkunlar yaratıyorlar. Rekabet, tutkuyu ve uzmanlığı arttırıyor. Tarihte ve Avrupa’da böyle oldu. Bizde de aynı süreç yaşanıyor.

Avrupa’dakiler polis kayıtlarına geçen her cinayeti beceri, teknik ve estetik yönlerinden ele alarak resim, heykel vb sanat pratiklerinden biri olarak değerlendirerek geliştirmişler uzmanlıklarını. Oysa bizde “üçüncü sayfa cinayetleri” olarak anılan, halkın “adi” dediği, “adli vaka”lar giderek kayboluyor. En fazlası Müge Anlı Şov’a konu olabiliyor. Buna karşılık geçmiştekinin tersine örgütlenme ve rekabetle birlikte sosyal içerikli seri cinayetler öne çıkıyor.

Örneğin yarın, 12 Temmuz 2021 Pazartesi Çağlayan Adliyesi’nde tarihsel bir duruşma........

© Gazete Duvar


Get it on Google Play