We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Erkek şiddetine karşı meşru müdafaa

16 11 18
26.01.2021

Kadınlar bir yandan erkek şiddetinden korunmaya ve hayatlarını savunmaya çabalarken, diğer yandan bizler de meşru müdafaayı anlamaya ve anlatmaya çabalıyoruz.

Kadın mücadelesinin yükselişiyle birlikte, daha görünür hale gelen bir konu kadınların meşru müdafaası. En son Melek İpek vakasıyla gündeme geldi bu konu. Melek İpek, evli olduğu erkeğin ağır sistematik şiddetine karşılık vermişti ve şu an tutuklu. Çilem Doğan, Nevin Yıldırım, Kadir Şeker son yıllarda en bilinen vakalar olarak bu anlamda konuşuldu, tartışıldı, halen de tartışılıyor.

Öncelikle meşru müdafaanın hukuki tanımını yapmakta yarar var. Bu kavram, Türk Ceza Kanunu’nun 25. Maddesi'nde şöyle düzenlenir:

Madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

Daha basit şekilde açıklarsak; bir saldırıyla karşı karşıya kalacaksınız, haksız bir saldırı olacak, saldırıyı defetme zorunluluğuyla gerçekleştirdiğiniz fiiliniz saldırıyla orantılı olacak. Bu koşullar gerçekleşmişse, fiiliniz meşru müdafaa kapsamında kalacaktır ve yargılamanız neticesinde beraat kararı çıkacaktır.

Saldırı ile saldırıya verdiğiniz karşılığın orantılı olması gerekir. Yani, biri size tokat attığında, bu kişiyi silahla vurmanız, orantılı bir defetme biçimi olmadığından meşru müdafaa sayılmayacaktır. Fakat, saldırının getirdiği korku ve heyecanla makul bir sınır aşımı söz konusuysa, TCK m.27/2 gereği faile yine ceza........

© Gazete Duvar


Get it on Google Play