We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fransa için 'gerçek İslam bu değil' zamanı

40 31 13
22.02.2021

Fransa’da “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendirme Yasası” onaylandı. Yani, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un deyişiyle, “İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası”.

Fransa Parlamentosu’nun alt kanadında 16 Şubat 2021’de, 151'e karşı 347 oyla yasalaşan tasarı, hakikaten de iddialı bir hedefe sahip: Fransa’da İslam dinini reforma tabi tutmak. Laikliğin, siyasi bir fikir olarak doğduğu ülkede, bir dini siyaset yoluyla reforma sokmak da aslında son derece ironik. Macron’un bu iddialı projesinin Fransa’nın ötesinde de sonuçlara sahip olacağı kesin.

Elbette, Fransa’nın kendi içinde de yasaya yönelik ciddi bir tartışma yürüyor. Maksat, aşırı sağı alt etmek ise, bu hedefe ulaşıldığı söylenemez. Marine Le Pen’in aşırı sağ Ulusal Birlik Hareketi (Rassemblement national-RN) Meclis’teki oylamayı boykot etti. Sosyalist Parti (Parti socialiste-PS) ve Komünist Parti (Parti communiste français-PCF) de farklı sebeplerle de olsa aşırı sağ gibi boykota yöneldi. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (Les Republicains - LR) ile radikal sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise- LFI) ise, “Hayır” oyu vermeyi yeğledi. Genel olarak bakıldığında, sol kanattaki partiler, bu yasa ile Müslümanların hedef haline getirildiğini öne sürüyor. Sol partiler, laikliğin gerçek manasının “dinî konulara devletin karışmaması” manasına geldiğini de savunuyorlar. Sağ partiler ise, yasayı fazla yumuşak bulduklarını ve küçük yaştaki kızların türban takmasının yasaklanması önerilerinin “bile” reddedilmesini eleştirdi. Muhalefetin ortak eleştirisi ise, Macron hükümetinin bu yasa ile gündem değiştirmek istediği.

Yasanın getirdiği “teolojik” açılımlar değil elbette: Fransa’daki Müslümanların günlük hayatı ve bürokrasideki birçok uygulama, bu yeni kanun ile değiştirildi. Bu yasa ile kamuda tüm dinî semboller yasaklanıyor, dinî derneklere sıkı yönetim geliyor, zorunlu eğitim yaşı 3’e indiriliyor, bekaret testi-rıza dışı evlendirmeler-çok eşli evlilikler yasadışı ilan ediliyor.

Her ne kadar yasada, “İslam” veya “Müslüman” kavramları hiç geçmese de, yasanın hedefinin genel olarak “dinler” değil, İslam olduğu açıkça ortada. Dahası, bu........

© Gazete Duvar


Get it on Google Play