We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kelepçenin gözleri

36 26 17
07.01.2021

Kelepçenin gözleri kördür. Biçimine baktığınızda iki açıklık, demirden iki göz. Fakat bu gözler görmeye yönelmez; var oluşu tutmaya, hareketsiz bırakmaya, özgürlüğünden mahrum bırakmaya kayıtlıdır. Sadece itiraz eden, itaat etmeyen, kabul etmeyen için değil, hatta asıl olarak itaat eden için, kabul eden, itiraz etmeyen için görünmez kılar. Kelepçe yeni Türkiye’nin yeni insanının zindanıdır, bir bütün olarak, herkes için... Zihinleri tutar, duyguları körleştirir, elin ele değmesini, sözün söze karışmasını engeller. İnsan iletişimini mümkün kılan anlamlı, öznesi-eylemi olan cümleleri iptal eder; bağırmalar, anırmalar, kükremeler, yakarmalar ile inşa edilir insan iletişimsizliği. Kelepçe, kullanıldığı yeri zindana çevirmek için vardır. Melih Bulu, kendisinin hiçbir önemi olmadığını, tırnak içine almadığı cümleleriyle kanıtladı. Sadece kelepçedir, körleştirmeye yönelmiş iki açıklık, iki metal göz. Erdoğan’a sabitlenmiş, onun görüşünün dışına çıkmayacak bir ülke özlemi. İtaat etmeyene bir, itaat edene iki kelepçe. İtaat etmeyeni özgürlüğünden mahrum bırakarak alıkoyan, itaat edeni inşa eden kelepçe.

Bundan dört yıl önce Ankara Üniversitesi nasıl herkes için bir zindan haline dönüştüyse bunu yapmaya kayıtlıdır Boğaziçi’ne vurulan kelepçe. Orada durdukça artık bir padişah kapısıdır, Melih Bulu gözcü dikilmiştir. İki metal açıklıktan gördüğü azametli kükremesiyle iletişimsizliği inşa eden, had çizen ve çizdiği bütün hadlerde istihkamlar inşa etmeye girişen rejimin gözleridir. Uzun namlulu silahlar ve takılan kelepçelerle çizilen hadlerin içinde inşa edilen istihkamlarda yeni manevralar için alanlar sağlanır, eğitimler, hazırlıklar yapılır. Bundan dört yıl önce Ankara Üniversitesi........

© Gazete Duvar


Get it on Google Play