We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İki Türkiye, iki hukuk

52 45 45
25.03.2021

Bir yurttaş topluluğunu bir arada tutan, daha doğrusu bir ülkenin nüfusunu yurttaş haline getiren ortak yasalardır. Bundan yaklaşık iki yüz elli yıl önce Fransa’da ayrıcalıklar üzerine, kurulu bir düzenin yerine, bütün ulusun eşit olarak temsil edileceği meclisin karar vermesi mücadelesi içinde yazdığı broşürde Sièyes şöyle demişti: Ulus aynı yasa hükmü altında yaşayan insan topluluğudur. Yasama meclisinin herkes için eşit olarak uygulanmak üzere çıkardığı yasalar bir insan topluluğunu yurttaşlar haline getirir. Burjuva eşitlik anlayışının temeli olacak 'yasa önünde eşitlik' kavrayışının, ortaya çıktığı dönem bakımından, haklar ve ayrıcalıklar bakımından bölünmüş bir toplumu yıkmak ve siyasal eşitlik ilkesini hâkim kılmak bakımından devrimci bir anlamı vardı. Elbette sınıf mücadelesinin, siyasal haklara sahip olmayan burjuvazi ile tüm siyasal hak ve ayrıcalıkları elinde tutan soylulara karşı mücadelesinin bir aracıydı.

Burjuvazi “soyut insan”ın eşitliğine dayandı, bu sayede halk yığınlarının desteğini ardına aldı. İnsanın somut varoluşu ise yasa önünde eşitliğin, burjuvazinin dayandığı soyut eşitliğin fiilî eleştirisi olarak sınıf mücadelesinin ve hak mücadelelerinin esasını oluşturdu. Soyut insan eşitliği içinde somut olarak kadınlar var mıdır? Eşit insanlar sadece vergi veren “soyut insan” mıdır, yoksa işçi sınıfı da insanın içine dahil midir? Cinsel yönelimi farklı olan insanlar da soyut insanın sahip olduğu eşitliğe sahip midir? İşte burjuva eşitlik anlayışına karşı fiilî olarak gelişen somut varoluş mücadelelerinin, hak mücadelelerinin temeli de eşitliktir.

Yurttaşlığı kuran şey eşitlik varsayımıdır. Bu varsayımın geçerli olmadığı bir düzende bir yurttaş topluluğundan, bir ulustan, bir hukuktan........

© Gazete Duvar


Get it on Google Play