We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Frp sier nei til migrasjonsavtalen

2 0 9
18.12.2018

Leserbrev

FNs migrasjonsavtale har skapt voldsomt engasjement. Ikke bare i Norge, men i mange land i hele verden. Man har også opplevd at en rekke land har valgt å trekke seg fra avtalen.

La meg først si at det ikke er noe suspekt vd at man jobber frem slike plattformer, avtaler og resolusjoner. Og det er bra at den norske regjeringen ved sine utsendinger har jobbet med teksten. Dette for å sikre mest mulig gjennomslag for vår regjerings asyl- og innvandringspolitikk.

Men når en endelig tekst foreligger skal man ta stilling,........

© Fredriksstad Blad