We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Modernleşmenin getirip bıraktığı sahil...

2 0 2
07.01.2021

Birinci Dünya savaşı öncesi İttihat ve Terakkinin darbesinden sonra başlayan bir Batılılaşma ve modernleşme projesi var ve bu proje Cumhuriyetten sonra Kemalizm adıyla hayat bulmuş ve hala bütün hızıyla devam etmektedir.

İttihat ve Terakki; ulusçu ve Batıcı bir anlayışın, düşünce sistematiğinin takipçisi ve uygulayıcısı olan bir örgüt ve aygıttır.

İ.T.’nin Ulusçu/kavmiyetçi yaklaşım ve uygulamaları Osmanlı’dan Arnavut ve Arapların kopmasına ve koca devletin 1908 yılından itibaren Sevr’e gelinen on yılda un ufak olmasına neden olmuştur. Ulusçu-kavmiyetçi anlayışlar ile İngiliz barbar emperyalizminin sahada istediği gibi at oynatmasına imkan verilmiş ve fakat yapılan yanlışları sorgulamak yerine daha ulusçu/kavmiyetçi refleksler ile suçlayarak daha şedit, daha ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı uygulamalara girişilmiştir.

Her şedit uygulama karşı tarafı düşmanlaştırırken sırtını dayayacağı güçler aramaya yöneltmiş de olur.

Zaten şedit uygulamaların; insanların sosyal, psikolojik ve siyasi olarak arayışlara girişmesine ve başka güçlülere yönelmesine neden olduğunun, tarih onlarca şahitliğini yapmaktadır.

İttihat ve Terakki ile başlayan ulusçuluk/kavmiyetçilik, ulus devlet kurularak son noktasına varmıştır. Batılılaşma ve modernleşme Cumhuriyet ile birlikte zecri ve şedit uygulamalar ile topluma dayatılmıştır. son bin yıldır aralıksız mücadele edilen Batının “tek ulaşılması ve benzenilmesi gereken hedef olarak” belirlenmesi, tarihin dahi; inkarlar, değiştirmeler ile yeniden Batılıları üstünlüğe taşıyan bir........

© Fikir Zemini


Get it on Google Play