Något märkligt inträffade i Södertälje några dagar efter valet, närmare bestämt på torsdagskvällen den 15 september. Då petades plötsligt Kristdemokraternas gruppledare i Södertälje, David Winerdal, från sin post, trots att partiet hade gått framåt i valet.

Det som hände har beskrivits som ”en kupp”, där KD-ledaren under hotfulla former pressades att avgå. I samband med petningen bytte KD oväntat sida i politiken, vilket nu banar väg för ett historiskt maktskifte i staden.

Efter 32 år med S-styre tar M, L och KD över makten i Södertälje med stöd av SD och det lokala Realistpartiet.

Det borde vara en sak att fira. Men Södertälje är inte vilken stad som helst. Det finns besvärande frågetecken kring flera av partierna i det nya högersamarbetet. I kulisserna figurerar exempelvis en person som i en hemlig polisrapport pekas ut som nära knuten till kriminella nätverk i Södertälje.

Det vilar därför ett tungt ansvar på Moderaterna att hålla rent mot brottssyndikaten framöver. Eller som Länstidningen Södertälje uttryckte det på ledarplats nyligen: ”Håll Södertäljes maffia bort från stadshuset” (23/9).

Inför denna text har jag talat med flera källor med god insyn i Södertäljes inre liv. Alla utom en önskar vara anonyma på grund av ämnets känslighet. Gemensamt för dem alla är att de känner en stor oro över vad som nu kommer att hända med kampen mot den organiserade brottsligheten i staden.

– Vi behöver hjälp från riksplanet. Det finns en stor oro bland tjänstemännen i kommunen för att det inte längre ska gå att hålla armlängds avstånd till de kriminella nätverken, säger en källa.

Södertälje förknippas mer än någon annan stad i Sverige med den organiserade brottsligheten. Redan i slutet på 1990-talet syntes tecken på att allt inte stod rätt till i kommunen. Våldet trappades successivt upp; polishuset besköts med automatvapen och en alkoholinspektör fick en bomb placerad på sin bil – för att ta några exempel.

Genom åren har det rullats upp olika härvor inom hemtjänsten, den personliga assistansen och den syrisk-ortodoxa kyrkan. När valfrihetssystemet LOV infördes i Södertälje såg oseriösa aktörer sin chans att göra pengar och kostnaderna rakade snabbt i höjden.

I den myndighetsgemensamma insatsen Tore 2, som riktades mot Södertälje mellan åren 2011 och 2014, tecknas bilden av en pyramid. Längst ner finns den synliga brottsligheten på gatunivån – ”våldskapitalet”.

På mellannivån återfinns ”experterna” och ”insiders” i den legala ekonomin och på vissa myndigheter. Det kan handla om personer som hjälper till med intyg eller juridisk vägledning.

Längst upp i brottspyramiden hittar man ”imperiebyggarna”, det vill säga äldre personer med mycket stort inflytande i både sociala, politiska och ekonomiska sammanhang.

Den organiserade brottsligheten nästlar sig alltså in i samhällskroppen på många olika sätt. Inte ens den politiska nivån är fredad. Tvärtom drog man slutsatsen efter Tore 2 att de politiska partierna är särskilt oskyddade mot infiltration.

Under Boel Godners (S) elva år vid makten har Södertälje valt att sätta hårt mot hårt. Staden har gått till motoffensiv på bred front, och blivit en ledstjärna för andra kommuner.

Det görs numera fördjupade bakgrundskontroller på alla som anställs i kommunen och samtliga medarbetare utbildas för att bli bättre på att upptäcka korruption och otillbörlig påverkan.

Kommunen avskaffade LOV redan år 2014 och har järnkoll på de privata utförare som man har kvar. Fusket inom försörjningsstödet har beivrats genom bättre kontroll av biståndsbesluten och fysiska hembesök. På så vis har mångmiljonbelopp sparats in.

Södertälje skryter med att man har Sveriges tuffaste markanvisningspolicy för att undvika att kriminella ska kunna tvätta pengar genom att köpa fastigheter.

– Södertälje har gjort en resa som andra kommuner inte ens har påbörjat, konstaterar en källa.

I stället för att tiga om problemen har kommunen valt att lyfta dem till ytan och bygga motståndskraft. Det har varit ett imponerande arbete, som jag flera gånger har uppmärksammat genom åren.

Trots denna mobilisering är kampen långt ifrån vunnen. En källa berättar om hur stor rädslan fortfarande är för att utmana de mäktiga brottssyndikaten. Många mottar subtila hot i sin myndighetsutövning. Det kan handla om medarbetare som ska kontrollera byggen, föreningsbidrag eller placeringar av barn. När de är tydliga med sitt nej blir det ofta hotfullt.

I andra fall uppfattar medarbetare att det finns starka förväntningar från den egna gruppen på att man som kommunanställd ska öppna dörrar och bidra till familjens bästa. Det finns också exempel på handläggare som har tagit emot mutor.

– Den vardag som man kan skönja i Södertälje närmar sig alltmer beskrivningarna av den sicilianska maffian. Det är samma beståndsdelar – makt, rädsla och pengar, säger en uppgiftslämnare.

Det krävs ingen större fantasi för att tänka sig att det finns starka krafter som vill rulla tillbaka utvecklingen i staden. Då skulle det åter bli möjligt att tvätta pengar genom att köpa kommunala fastigheter och att mjölka välfärden på mer skattemedel. Livet skulle helt enkelt bli lättare för den organiserade brottsligheten.

Det vore förödande om Södertälje skulle ta den vägen. Därför krävs att utvecklingen följs noga även på nationell nivå. Polisen måste ha koll, journalister måste gräva och partierna på riksplanet måste ta sitt fulla ansvar för vilka representanter de har på lokal nivå.

Södertäljebon Andreas Henriksson, som är redaktör på nyhetsbyrån Verifiera och har ett förflutet inom S, skräder inte orden:

– Vi har varit så aningslösa. Det krävs så lite för att ta över ett av de små politiska partierna i en kommun i dag. Det kan räcka med att skriva in 30 nya medlemmar i god tid före en avgörande omröstning. Sedan kan man dyka upp på årsmötet och ta över hela partiet.

– Om de kriminella klanerna rullar tillbaka Södertälje, då kan det göras på fler ställen i Sverige.

QOSHE - Låt inte maffian koppla greppet om Södertälje - Anna Dahlberg
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Låt inte maffian koppla greppet om Södertälje

4 196 198
02.10.2022

Något märkligt inträffade i Södertälje några dagar efter valet, närmare bestämt på torsdagskvällen den 15 september. Då petades plötsligt Kristdemokraternas gruppledare i Södertälje, David Winerdal, från sin post, trots att partiet hade gått framåt i valet.

Det som hände har beskrivits som ”en kupp”, där KD-ledaren under hotfulla former pressades att avgå. I samband med petningen bytte KD oväntat sida i politiken, vilket nu banar väg för ett historiskt maktskifte i staden.

Efter 32 år med S-styre tar M, L och KD över makten i Södertälje med stöd av SD och det lokala Realistpartiet.

Det borde vara en sak att fira. Men Södertälje är inte vilken stad som helst. Det finns besvärande frågetecken kring flera av partierna i det nya högersamarbetet. I kulisserna figurerar exempelvis en person som i en hemlig polisrapport pekas ut som nära knuten till kriminella nätverk i Södertälje.

Det vilar därför ett tungt ansvar på Moderaterna att hålla rent mot brottssyndikaten framöver. Eller som Länstidningen Södertälje uttryckte det på ledarplats nyligen: ”Håll Södertäljes maffia bort från stadshuset” (23/9).

Inför denna text har jag talat med flera källor med god insyn i Södertäljes inre liv. Alla utom en önskar vara anonyma på grund av ämnets känslighet. Gemensamt för dem alla är att de känner en stor oro över vad som nu kommer att hända med kampen mot den organiserade brottsligheten i staden.

– Vi behöver hjälp från riksplanet. Det finns en stor oro bland tjänstemännen i........

© Expressen


Get it on Google Play