Få saker gör så ont i hjärtat att läsa om som äldre, ensamstående kvinnor som har blivit bestulna på alla sina besparingar. Bedragarna har med nästan kirurgisk precision riktat in sig på just denna sårbara grupp.

De kan ringa upp och säga att de är från ett inkassoföretag och hävda att kvinnan har en obetald faktura. Om den inte betalas in omedelbart kommer ärendet att lämnas över till Kronofogden.

Uppläggen är ofta avancerade. Samtalet kan exempelvis ”kopplas vidare” till en påstådd säkerhetsavdelning där en ny röst tar vid och uppmanar brottsoffret att logga in med sitt bank-ID. Inte sällan understryker bedragarna hur viktigt det är att inte lämna ut sådan information till okända personer som ringer upp.

Bara hittills i år har 15 165 sådana här fall anmälts till polisen. Sammanlagt har bedragarna kommit över svindlande 440 miljoner kronor.

– De håller på att dränera den äldre generationen på alla deras besparingar, säger Björn Sidenhjärta, förundersökningsledare vid polisens bedrägerigrupp i Västerås, som beskriver hur utredarna drunknar i ärenden.

– Vi träffar på dessa brottsoffer varje dag. De är helt förtvivlade. Det blir ett livstrauma som följer med dem i graven.

Att ge sig på äldre, skyddslösa människor på detta hänsynslösa sätt är att passera en gräns. Det bryter mot våra mest grundläggande normer för anständighet i ett civiliserat samhälle.

Att det finns så många individer i Sverige som är likgiltiga inför det lidande de skapar är skrämmande.

Men även bankernas cynism är stötande. Under 2000-talet har bankkontoren lagts ner och tjänsterna i stället digitaliserats. Det har skapat stora vinster för bankerna, som dessutom slipper bli rånade som förr om åren.

Numera är det i stället bankernas kunder som blir rånade. En miljardindustri för kriminella har etablerats i avsaknad av ordentliga övervakningssystem.

– Allt beror på att bankerna inte har koll, konstaterar Sidenhjärta, som i en DI-intervju nyligen slog fast att den dåliga bankkontrollen har gjort Sverige till ett paradis för bedragare.

I ett öppet brev till regering och riksdagen kräver han krafttag mot bankerna: ”Det som möjliggör att merparten av dessa brott kan genomföras är den ibland nästintill obefintliga kontrollen från bankernas sida”.

Bankerna har ett krav på sig att ha god kundkännedom. Därför är det enligt Sidenhjärta ”mycket anmärkningsvärt” att bedragare kan tömma en åldrings hela bankkonto på 100 000-tals kronor inom loppet av några minuter, utan att det finns ett säkerhetssystem som förhindrar det. Det avviker ju helt från köpmönstret hos de flesta äldre som vanligen gör uttag om några hundralappar för matinköp i vardagen.

Hans slutsats i det öppna brevet är mörk: ”Om inte bankerna omgående lever upp till sitt krav gällande kundkännedom... kommer detta samhällsproblem bara att eskalera och bli än mer samhällshotande.”

Lite tillspetsat skulle man alltså kunna säga att bankerna har kastat Sveriges äldre under bussen. Den som inte har hängt med i digitaliseringen och tagit till sig informationen om att aldrig lämna ut koder får skylla sig själv.

Förtvivlade brottsoffer som vänt sig till bankerna har fått höra att de har varit ”särskilt klandervärda”, som det juridiska begreppet lyder, och därför inte har rätt att få tillbaka ett enda öre. Till de egna självanklagelserna har således bankens skuldbeläggande fogats.

Formellt har bankerna haft rätten på sin sida – tills alldeles nyligen. I somras kom nämligen en vägledande dom från Högsta domstolen (T 4623-21) som kullkastar kalkylerna gentemot bedrägerioffren.

Enligt HD räcker det inte att bankkunden har lurats att lämna ut sin bank-ID för att anses ha agerat ”särskilt klandervärt”. Däremot kan det betraktas som ”grovt oaktsamt”, vilket innebär att kunden i fråga får stå för 12 000 kronor av det förlorade beloppet medan banken får bära förlusten i övrigt.

Denna HD-dom innebär en revolution i synen på ansvarsfördelningen vid den här typen av bedrägerier. Inom de närmaste veckorna kommer de första fallen som Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat enligt den nya praxisen. Efter det kan inte bankerna gömma sig längre.

En talande reaktion kom från Bankföreningens vd Hans Lindberg efter HD-domen i somras: ”Om det blir praxis då måste vi naturligtvis stärka säkerhetsåtagandena. Det ska inte vara möjligt att göra den här typen av bedrägerier.” (SVT 21/9)

Jaha? Nu passar det alltså att se över säkerhetsrutinerna efter åratal av plundring av äldres bankkonton. Det är så dags.

Banksektorn täljer guld visar resultatrapporterna som släpptes i förra veckan. Flera av bankerna sätter nya vinstrekord och miljarderna rullar in. De pengarna kan komma väl till pass för att täcka den potentiella miljardsmäll som lurar bakom hörnet.

Enligt Konsumentverket bör bankerna på eget initiativ ompröva beslut så långt som tio år tillbaka i tiden. Bedömningar måste förstås göras från fall till fall, men 10 000-tals brottsoffer har plötsligt chansen att få både upprättelse och pengar retroaktivt.

– Det är dags för bankerna att kliva fram. Jag utgår från att de gör om sina bedömningar och inte låter enskilda konsumenter bära stora förluster som det rätteligen ankommer på bankerna att bära. Det är min starka övertygelse att det är väldigt många konsumenter som nu har goda chanser att få tillbaka sina pengar och det är viktigt att alla drabbade känner till det, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell.

Det är svindlande perspektiv som öppnar sig. Alla dessa hjärtskärande fall med 85- och 96-åriga kvinnor som har blivit av med sitt livs samlade besparingar och fått kalla handen av banken, kan nu begära en omprövning. Så fort ARN:s beslut offentliggörs tänker Konsumentverket lägga ut en mall för hur brottsoffren ska gå till väga i kontakten med sin bank.

Är du själv ett av alla bedrägerioffer eller känner någon som har blivit utsatt? Så här kan du/ni gå till väga:

1) Vänd er till banken och begär att få en omprövning. Det kan vara klokt att använda mallen på Konsumentverkets hemsida när den läggs upp.

2) Om banken på nytt säger nej till att ersätta förlusten – vänd er till Allmänna Reklamationsnämnden.

3) Skulle det bli nej även där går det att vända sig till Konsumentombudsmannen (KO) och ansöka om ett KO-biträde som kan företräda er i domstol.

Lycka till!

Till sist – en prognos: Bankerna kommer i ilfart att ta fram säkerhetslösningar som dramatiskt försvårar möjligheterna att tömma äldres och andra sårbara personers bankkonton. Redan nästa år kommer den glädjande nyheten om en kraftig minskning av antalet bedrägerier i Sverige. Ni minns var ni läste det först.

QOSHE - Bankerna måste betala för sitt svek mot de äldre - Anna Dahlberg
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bankerna måste betala för sitt svek mot de äldre

4 0 225
06.11.2022

Få saker gör så ont i hjärtat att läsa om som äldre, ensamstående kvinnor som har blivit bestulna på alla sina besparingar. Bedragarna har med nästan kirurgisk precision riktat in sig på just denna sårbara grupp.

De kan ringa upp och säga att de är från ett inkassoföretag och hävda att kvinnan har en obetald faktura. Om den inte betalas in omedelbart kommer ärendet att lämnas över till Kronofogden.

Uppläggen är ofta avancerade. Samtalet kan exempelvis ”kopplas vidare” till en påstådd säkerhetsavdelning där en ny röst tar vid och uppmanar brottsoffret att logga in med sitt bank-ID. Inte sällan understryker bedragarna hur viktigt det är att inte lämna ut sådan information till okända personer som ringer upp.

Bara hittills i år har 15 165 sådana här fall anmälts till polisen. Sammanlagt har bedragarna kommit över svindlande 440 miljoner kronor.

– De håller på att dränera den äldre generationen på alla deras besparingar, säger Björn Sidenhjärta, förundersökningsledare vid polisens bedrägerigrupp i Västerås, som beskriver hur utredarna drunknar i ärenden.

– Vi träffar på dessa brottsoffer varje dag. De är helt förtvivlade. Det blir ett livstrauma som följer med dem i graven.

Att ge sig på äldre, skyddslösa människor på detta hänsynslösa sätt är att passera en gräns. Det bryter mot våra mest grundläggande normer för anständighet i ett civiliserat samhälle.

Att det finns så många individer i Sverige som är likgiltiga inför det lidande de skapar är skrämmande.

Men även bankernas cynism är stötande. Under 2000-talet har bankkontoren lagts ner och tjänsterna i stället digitaliserats. Det har skapat stora vinster för bankerna, som dessutom........

© Expressen


Get it on Google Play