We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TKP ve Kürtler mevzuu

57 8 14
10.05.2022

Fevzi Karadeniz’in hazırladığı, "Türkiye Komünist Partisi Yayınlarında Kürtler*" ve Erden Akbulut ile Erol Ülker’in hazırladığı "Komintern, TKP ve Kürt İsyanları" adlı iki önemli çalışma çok tartışmalı bir konu olan olan Kürt soruna komünist/sosyalist hareketin tavrı konusuna belgeler üzerinden ışık tutuyor. Karadeniz’in kitabının birinci cildi TKP’nin illegal yayınlarındaki Atılım, Bizim Radyo, TKP’nin Sesi, Weşanen Kurdi Yen, Radyo Ya Denge PKT dahil, metinlere da yer verirken, ikinci ciltte ise legal yayınlardaki metinlere yer veriyor. Ürün, Savaş Yolu, İşçinin Sesi, Çağ, Yeni Çağ, Sol Birlik, Türkiye Postası, İşçinin Alınteri, Yol ve Amaç gibi…

Kendi kaderini tayin ve ulusal soruna ilişkin Komintern altında yeralan partilerin tavrı birbirinden farklı değil. Buna paralel bir başka olgu ise, bir devlet olarak Sovyetler Birliği..

Sovyetler Birliği kendi kaderini tayin hakkı temelinde yükseldi, birlikte yaşama olanağı ise, federasyon ve özerklik üzerinde biçimlendi.

Bugün bile SSCB’nin bir parçası olan Rusya bir ulus devlet değil, bir federasyon.

Sovyetler Birliğinin emperyalizm karşısında ulusal kurtuluş hareketlerine verdiği destek de bir başka olgu.

Ama bu komünist partileri açısından oldukça çetrefil bir sorundu.

Çin, Türkiye ve Arap ülkelerinde komünistler zorlukla karşılaştı.

Örneğin, Komintern Çin Komünist Partisine, Kumindang ile birlikte yürümeyi dayatırken, Kemalist Ankara ile dostluk ilişkileri de Türkiye komünistlerini çelişkili,........

© Evrensel


Get it on Google Play