We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Enerji ve maden şirketlerine ‘yol temizliği’ yasası

8 37 15
25.10.2020

Önümüzdeki haftalarda TBMM’ye yeni bir torba yasa gelecek. Toplam 46 maddelik torba yasa tasarısı ile KDV Kanunu, Maden Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Elektrik Piyasası Kanunu ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu olmak üzere 7 kanunda değişiklik öngörülüyor.

Torba yasanın adı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”. Yasanın gerekçe kısmını okumak bile neden çıkarıldığına dair net bilgiler veriyor: “Sonuç olarak yapılan değişiklikler ile maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini temin etmek...”

Torba yasa teklifinin komisyon görüşmelerinin tutanaklarına bakıldığında teklifi sunan AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun teklifi neden getirdiğine dair hiçbir rapor ve istatistik sunmadığı görülüyor. Şatıroğlu niyetini zaten açılış konuşmasında söyledikleri ile açık açık ortaya koymuş; “Öncelikle, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 5 ayrı maddesinde yapılan düzenlemeler ile tamamen, yatırımcı ve işletmecilerimiz lehine birtakım kolaylıklar getirmeye çalıştık… Arazi........

© Evrensel


Get it on Google Play