We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Azerbaycan-Ermenistan çatışması iki halkın da çıkarına değil!

32 30 40
29.09.2020

Ajanslara yine Ermenistan ile Azerbaycan arasında, bu kez hem de yoğun biçimde yeniden patlak veren çatışmaların haberi düştü. Çatışma dediysek, Dağlık Karabağ sınırı boyunca toplar, roketler ve hava kuvvetleri kullanılarak süren düpedüz savaş. Şimdi moda SİHA’lar, yoğun olarak kullanılıyor ve Türkiye’nin duhulünü işaretliyorlar.

Dağlık Karabağ, tarihsel olarak Ermeni ve Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu bir bölge. Sorun oradaki, geleneksel olarak Ermeni olmakla birlikte, Sovyetler Birliği döneminde bu topraklar Sovyet Azerbaycan’ı sınırları içinde bir özerk bölgeydi. Yanlış anlaşılmasın, o dönemde hiçbir sorun çıkmıyor, Ermenilerle Azeriler uzun yıllar kardeşçe yaşayıp birlikte sosyalizmi kuruyor ve hakça paylaşmayı başarıyorlar.

Önce Kruşçev ve ardından Brejnev’in revizyonist bozuşturuculuğuyla sosyalizmin altı oyularak batılı emperyalistlerin pek sevdikleri Gorbaçov’a kadar geliniyor. Bu dönemde sosyalizmden geri dönülmesine özgü bir tür devlet kapitalizmi gelişiyor ve Gorbaçov’la noktası konuluyor: Revizyonizm dayanamayıp çöküyor ve açıktan batıda yaşanan kapitalizm ve özel mülkiyet düzenine geçiliyor. Bu, aynı zamanda SSCB’nin dağılması süreci oluyor.

İşte bu süreçte, kolektif olarak birlikte üretip kardeşçe paylaşmayı başarmış iki ulusun, tabii ki, yeniden palazlanan burjuvalarınca düşmanlaştırılmaya çalışılmasına varılıyor.........

© Evrensel


Get it on Google Play