We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tatbiki iktisat

9 4 1
09.07.2022

Bugün bayram. O nedenle, tüm cinayetleri ve siyasilerin sorumsuz biganeliği sayesinde giderek olgunlaşarak yükselen ve olağanlaşan vahşeti bir taraf bırakıp, çok başka bir şeyden söz etmek istiyorum: Bir dostumun kitabını sunarak, ülkemizde iktisat alanında neler yapılageldiği, daha doğrusu bu alanda ülkemizin hangi yollardan geçtiği konusunda ufak bazı bilgi kırıntıları sunmak istiyorum.

Önce şu meseleyi bir netleştirelim. Mezun olmuş birçok dostumla konuşurken genellikle fakültede verilen bilgilerle yaşamda karşılaşılanların birbirinden çok farklı olduğu, hatta çoğu zaman kendilerine verilmiş bilgilerin hiçbir işe yaramadığı mealinde serzenişler dinlemişimdir. Bu dostlar genelde haklılar ya da haklı oldukları yerler vardır, ama bu konuda iki açıdan çok temel bir hata yapılmaktadır. Birincisi yükseköğretim kurumlarında pratik yaşama dair detaylı bilgi verilmez, genel ilkeler ve eğilimler üzerinde durulur. İkincisi ise, bir yükseköğretim kurumunda ekonomik ya da sosyal patolojilerin sağaltım yolları gösteriliyor, buna rağmen toplumsal ve ekonomi alanındaki hastalıklar devam ediyorsa, orada bir yanlışlık var demektir. Görülüyor ki, birincisi usulle, ikincisi ise esasla ilgili olarak derin sorunlar söz konusudur. Bu durumda, bir sosyal bilim dalı olarak görülen iktisat öğretisinin günlük yaşamda işimize yaramasını bir tarafa bırakalım, toplumların tarihsel yürüyüşlerinde bile yol gösterici olamamaktadır. Bunun sebebi de çok açıktır; çünkü biz sağlıklı bir toplumun ekonomisini değil, sermayeye köle toplumların aldatılışını okutuyoruz. Ondan dolayıdır ki, yıllardır kalkınma hikayesinin dillendirildiği ülkemiz hâlâ buralardadır.

Uygulamalı iktisat dersinin kitabını iktisat fakültesi 1970 yılı mezunlarından Mustafa Başdoğan isimli bir ekonomi neferi yazdı. Muazzam bir deneyim; fakültede ilmini oku, sonra da pratikte gerçeklerle boğuş! Böyle bir kafadan çıkan eser, doğal olarak bilim-uygulama, teori-pratik uyumunu ya da uyumsuzluğunu çok net olarak ortaya koyar, diye düşünülür. İşte bu eser, bu zor görevi başarmış olarak........

© Evrensel


Get it on Google Play