We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Paralardaki resim

26 4 22
16.07.2022

Bir değişim ya da değer saklama aracı olan para, güvene dayalı olarak insanlar ya da toplumlar arasında geçerli araçtır. Bir zamanlar Japonya’da pirinç taneleri dahi para olarak kullanılmıştır. Paranın altın ya da sair değerli madenlere dayandırıldığı günler artık geride kalmıştır. Her ulusun parası ulusal ekonomiye, cari açığa ve enflasyon oranına bağlı olarak değerlendirilir. Bütçe ve cari açığın denetlenemediği geçmişte yükselen enflasyon karşısında hızla değer kaybeden parayı “dandik para” olarak anlatan ekonomistlerimiz, ekonomik istikrar adına siyasi demokrasi ve hukuku dahi çiğneyerek, patronlarının zikirlerini fikir olarak gündeme taşıyıp koalisyonlara karşı çıkıp bugünlere asfalt düşerken, anlaşılan o ki, söz konusu alim zevatın iktisat bilgileri bugünleri tahmin edememiş. Kaldı ki, durum gün gibi ortada idi.

Ana akım iktisada mürit taassubu ile bağlı olan ekonomistler şimdilerde sus-pus tavrı ile alçak uçuş yaparken, sömürünün kanser gibi her alanı sardığı dönemde salt faiz için nas anlayışını geçerli kılan siyasi irade gericiliğin simgesini sessizce ulusal paraya hakim kılma yolunda ilerlemektedir. Fetullah grubunun dolar kullanması rastlantısal olmasa gerek! Paranın değeri eritildikçe, ulusal egemenlik simgesi yanında, paranın üzerindeki Atatürk imgesi de eritilmiş olmaktadır. Çeşitli bahanelerle yok edilmeye çalışılan ulusal simge, faiz baskılamasıyla eriyen para üzerinde de örtülü şekilde eritilmektedir. Zira gerici zihniyetin kalbinden geçirdiği icraatın alenen yapılmasına cesaret edilemezdi. Zaten tüm icraat mehter yürüyüşü kurnazlığı ile bir ileri-bir geri mantığı ile sürdürülmedi mi?

Paranın değerinin eritilmesi dünya ekonomisindeki gelişmeler karşısında ekonominin ayak uyduramaması kadar, kasıtlı ekonomi politikaları sonucunda oluş(turul)muştur. Türkiye’nin bugün içine itildiği durum salt ekonominin verimsizliği ya da geçmişin........

© Evrensel


Get it on Google Play