We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İktisatlılar tartışıyor

13 9 1
07.05.2022

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti, pandemi ile ara verilmiş olan geleneksel akademik toplantısını, kısa bir aradan sonra, önümüzdeki hafta, 10-11 Mayıs günlerinde yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel anlayışa uyarak, alanın salt İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerine hapsedilmediği iki günlük toplantıda, iş ve siyaset dünyası da dahil olarak, topluma anlamlı mesajlar verebilecek konuşmacıların dinleyicilerle buluşacağı iki günlük toplantıda, günümüzün sıcak konuları “Dünyada ve Türkiye’de Radikalleşen Sorunlar” başlığı altında tartışılacak. Türkiye’nin odakta olduğu toplantıda, “Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü” ve “Türkiye’de Sosyal Çöküş” başlıkları altında kümeleşen konular çerçevesinde değerli konuşmacılar görüşlerini dinleyicilerle paylaşacak.

Dünya ekonomisinin 1980’lerde girdiği neoliberalizm akımı ve süreci izleyen neoliberalizmin krizi dönemlerinde ilgili çevrelerce parlatılarak yaşanan küreselleşme ve finansallaşma politikalarının günümüzde su yüzüne çıkmış olan görüntüsüyle, merkez ekonomilerdeki kâr sıkışıklığına çare olarak çevre ekonomilerin emilerek süreci sürdürme yolları olduğu anlaşıldı. Ekonomik sınırların etkisizleştiği, ulus devletlerin ulusal politikalarında zorlandığı bu dönemde adeta küresel köy görüntüsünde oluşan yapılanmada çevre ekonomilerde şiddetle bozulan gelir yapısı nedeniyle küresel feodal sistemi andıran dünya ekonomisine eklemlenen Türkiye, ilk dönemde yaşadığı balonlarının bedelini merkez ekonomilere kayarak öderken ciddi kaynak kaybına uğradı ve içeride gelir dağılımı sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ekonomik........

© Evrensel


Get it on Google Play