We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Devlet milletle kaimdir

12 3 14
11.06.2022

Gözle görülemeyecek kadar ufak organizmaları algılayamayan ve onların dev insan bünyelerinde ne ağır hasarlar yapabileceğini, hatta koca gövdeleri mezara sürükleyebileceğini anlayamayanlar günümüz bilimsel gelişmeleri karşısında ne denli cahil ise, devletle siyasi erk arasında ayırım yapamayan ve devletle hükümeti özdeş algılayan siyasiler de o denli cahildir. Devletler, anayasalar çerçevesinde, tüm siyasi yapıları kapsayan kapsayıcı, kurucu ilkede değişiklik yapılmadığı sürece devamlılık arz eden bütünsel örgütlerdir. Buna karşın, siyasi iktidarlar ise, kurucu yapının özüne karşıtlık oluşturmadan, onu güçlendirmek amacıyla geliştirdikleri alternatif siyasi politikalarıyla birbirleri ile rekabet içinde geçici sürelerle iktidara gelen siyasi yapılardır. Diğer bir deyişle, devlet olgusu kurulmuş siyasi-örgütsel yapılardır; siyasi iktidar ise, kurulmuş devlet yapısının altında, ana yapının açıklanmış ve amaçlanmış işlevlerinin yaşama geçirilmesi ve uygulanması amacıyla işbaşına getirilmiş geçici siyasi otoritedir.

Çok temel olan bu ilkeyi, devlet yapılanmasının asıl sahipleri olan halk da, devletin amaçlarını işlevsel kılan geçici siyasi örgütler de akıllarından çıkarmamalıdır. Genel ifadesiyle demokrasinin bir anlamı, devlet olgusu ve anlayışını şahıs ve aile yapılanmasından asıl sahip olan halka indirgenmesi; geçici sürelerle iktidara getirilen yönetim erkinin yetki kaynağının ise halkın onayladığı anayasaya bağlanmasıdır. Hal böyle olunca, münferit çıkışlarla kurulmuş devlete karşı çıkmak, bizzat anayasa suçudur. Buna karşın, seçilmiş siyasi iktidarların icraatlarını eleştirmek, hatta onlara karşı çıkmak ise suç değil, ifade özgürlüğüdür. Burjuva demokrasi anlayışında geçerli olan çağdaş devlet teorilerinin temelini oluşturan bu görüş gerek ana-akım gerek Marksist devlet ve siyaset teorisyenlerince kabul görmüş genel yaklaşımdır.

Bu temel ilkenin zihinlerde iyice oturtulması ve uygulamada gerçekleştirilmesi, yargı organlarının “devlet yargı organı” şeklinde örgütlenip çalışabilmesi amacıyla, hukuk fakültelerinde teknik hukuk konuları yanında sosyoloji,........

© Evrensel


Get it on Google Play