We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bu kadar hata rastlantısal olabilir mi?

10 5 12
06.08.2022

Toplum tüm siyasi operasyonları bilemez de, izleyemez de. Bu ifadeyi irdelediğimizde şu iki sonuç ortaya çıkar: Birincisi, siyasi otoriteye güvenoyu vermiş olan toplum tüm siyasi operasyonları bir dedektif gibi izlemez, hatta öğrenmek dahi istemez. Çünkü siyasi operasyonların sağlıklı yapılıp-yapılmadığı gerekli yüksek yargı organları tarafından denetlenir, gerekirse iptal edilir. Hal böyle olunca, halkın genel güveni ve oyu ile iktidara gelmiş olan siyasi erk iki güç arasında topluma hizmet eder. Birincisi, siyasi erk, yukarıdan anayasa ve yüksek yargı organlarının gözetim ve denetimindedir. Diğer bir deyişle, hükümet organı devlet sisteminin altındadır. İkincisi ise, siyasi kadroyu, siyasetçilere değil, halka hizmet anlayışı ile iktidara getiren halk tanıdığı kredinin hesabını her an siyasetçiden sorma bilincindedir. Halkın oyları ile iktidara gelmiş olan zevat, halkımızın Osmanlı’dan kalma yanlış algılamasıyla “devlet adamı” değil, “halkın hizmetkârı”, en fazla, “hükümet adamı”dır, o kadar. Oyla iktidara gelen siyasi kadro bu şekilde algılanmadıkça, siyasetçi halkı, siyasetçi üzerinden emperyalist de ülkeyi sömürür. Seçtiği siyasetçiyi fetişleştirerek ona tapan bir halk, siyasetçinin de, onun üzerinden emperyalistin de sömürüsünü hak etmiş demektir.

Size bir ünlü yazarın en kısa hali ile emperyalizm tanımını vereyim. “Piyasalar için canhıraş mücadele, satış rekorları kırma savaşı, gelir dağılımı sorununun ihmali emperyalizmle ortaya çıkan çarpık ekonomi düzenidir.” Bu düzende patronlar emekçiyi, emperyalistler de ülkeyi sömürür. Acı olan şudur ki, böylesi durumlarda siyasiler üretim artışı ve büyüme oranı ve ihracat rekorları ile övünür ve maalesef saf halkından oy alır. Burada halkın bir suçu yoktur, çünkü halk ekonominin ne tür ince labirentlerinden geçtiğini anlayamaz. Fakat profesyonel iktisatçılar, TV camının arkasından bilmem hangi üniversitede profesör olduğu yaftası ile halka konuşan sözde profesyoneller, asimetrik bilgi ilişkisinde, emperyalistler üzerinden siyasilere oynatılan tuluatın nasıl bir ekonomik bir başarı olduğunu anlatırken, hiç........

© Evrensel


Get it on Google Play