We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İktidar kıdem tazminatını, emekliliği, sendikal mücadeleyi imkansızlaştırmayı amaçlıyor

16 37 34
26.10.2020

“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri tamamlandı.Komisyonda kabul edilen teklife göre;

1) 25 yaşın altı ve 50 yaşın üstündeki işçilerin, hiçbir sınırlamaya tabi olmadan “belirli süreli iş sözleşmesi”yle çalıştırılması olanaklı kılınmaktadır.

2) Teklifin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işçileri, kayıt dışı (yasa dışı) çalıştırdığını kabul eden patronlar ödüllendirilmektedir.

3) Teklife göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik hakları fiilen gasbedilmektedir.

4) İşsizlik Sigortası Fonu, “Kaçak işçi çalıştıranı”ndan “belirli süreli iş sözleşmesi”nden yararlanarak işçileri sigortasız, iş güvencesiz, kıdem tazminatsız çalıştırana, tüm patronların yağmasına sonuna kadar açılmaktadır.

Bugün yukarıda sözünü ettiğimiz yasa teklifiyle iktidar; bir yandan işçilerin “emeklilik ve kıdem tazminatı” haklarını fiilen işlemez hale getirirken, aynı zamanda “esnek çalışma”yı 25 yaş altı genç işçiler ve 50 yaş üstü işçiler için yasalaştırarak tüm sınıf içinde yaygınlaştırmanın önemli bir adımını atmış olacaktır.

Yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiştir. AKP ve MHP’li Meclis çoğunluğu bu düzenlemeyi geçirmek için aylardır önlerine gelmesini heyecanla beklemekteydi. Bu yüzden de Mecliste yasanın işçi lehine dönüştürülerek çıkarılması ya da reddedilmesi beklenmemekteydi.

Hükümetin, bundan dört-beş ay kadar önce gündeme getirdiği “Kıdem tazminatını fona bağlama” düzenlemesine karşı üç konfederasyonunun ve bağlı sendikaların “Kıdem tazminatına dokunmak genel gev nedenidir” diyerek ortak bir karşı çıkış yapması ve işyerlerinden yükselen protestolar karşısında Hükümetin geri adım attığı da herkesin aklındadır.

Kısacası Hükümetin, patronları da arkasına........

© Evrensel


Get it on Google Play