We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

"Ölü atı" daha çok kırbaçlamakla nereye kadar gidilebilir ki?

54 47 64
22.10.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında eğitimdeki amaçlarının “Dindar nesiller yetiştirmek” olduğunu ilan ettiği konuşmasından beri, en önemli konuşmasını geçtiğimiz pazartesi günü, İbni Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’nde yaptı.

Ekonomik ve siyasi bakımdan başarılı olduklarını ama “Fikri bakımdan iktidar olamadıklarını” açıkça ilan etti.

Türkiye’nin 200 yıldan beri bir “Fikri buhran içinde çırpındığını” iddia eden Erdoğan,”fikri buhran”ın temellerini Sultan 2. Mamut’un “ıslahat” girişimlerine kadar götürdü.

“...Medeniyet tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Bize lazım olan ilhamını gelenekten alan yenilikçiliktir...Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin ardından giderek kendimize çok daha iyi bir medeniyet inşa edemeyeceğimize inanıyorum. Tek vazgeçilmezimiz inancımızın naslarıdır.(*)”

Eğitime özel olarak da vurgu yapan Erdoğan, Müfredatı değiştirerek bugüne kadar yaptıkları “eğitim reformları”nın amaçlarına varmak için yetmediğini öne sürdükten sonra, “Eğitimde topyekün bir reform yapacaklarını”, “Dindar nesiller yetiştirme” amaçlarında ısrar edeceklerini ve bunun için ne gerekirse onu yapacakların da söylemiş oldu.

Erdoğan’ın söylediklerine şöyle bir bakanlar, onun; eğitim ve kültür alanında amaçlarına ula- şamadığını kabul ederek (fikri alanda) “Havlu attığı”nı, “Öz eleştiri yaptığı”nı, hatta bundan böyle, “laik ve bilimsel bir eğitim” çizgisine dönüleceğinin işaretini verdiğini bile söyleyebilirler. Ancak bu konuşmayı daha dikkatle dinleyenler (ya da okuyanlar) Erdoğan’ın söylediklerinden iyi niyetli bir sonuç çıkarmanın doğru olmadığını görüyorlar.

Çünkü Erdoğan, başarısızlıktan söz ederken, “Laik ve bilimsel bir eğitim amacına varmak için 18 yıldır yaptığımız reformlar yetmiyor” demiyor. Tersine Erdoğan, “Dindar nesiller yetiştirmek için yaptığımız reformlar yeterli olmadı” diyor.

Üstelik Erdoğan bu sefer geriye doğru bir sıçrama yaparak, bugüne kadar içinde bulundukları........

© Evrensel


Get it on Google Play