We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yangınlar ve çevre hakkına dair

9 29 1
05.08.2021

Yangınlarda yanıyoruz. İnsanlar, hayvanlar, tüm canlılar olarak; ağaçlar olarak, kuşlar, böcekler, topraklar, sular, havalar olarak, yanıyoruz.

Herkes, hepimiz sorumluyuz, doğaya karşı. Doğanın da hakları var. Bunu, bir gün kabul edeceğiz. “Nasıl olur?” demeyin. Şimdilik klasik haklar anlayışıyla yürüyelim. Yangınlarda bir kez daha haklara ve özgürlüklere dönüyoruz. Devletin yükümlülüklerine ve insanların ve doğanın haklarına dönüyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, devletlerin iki tür yükümlülüğünden söz eder. Negatif yükümlülük, ihlal etmeme yükümlülüğüdür. Devlet yetkisi kullananların ya da onlarla birlikte hareket edenlerin yükümlülüğüdür. Çok klasik bir örnekle, işkence yasağı, işkence yapmamak, temel bir yükümlülüktür. Mutlaktır.

Devletlerin ikinci tür yükümlülükleri de pozitif yükümlülüktür. Pozitif yükümlülük, önlem alma yükümlülüğüdür. Sonuç yükümlülüğü değildir.

Yangınlarda yanıyoruz ve devletin ve en başta siyasi iktidarın, önlem alma yükümlülüğünü yerine getir(e)mediği çok açık görülüyor.

En çok sorulan sorular, yangınlar için uçaklar nerede, helikopterler nerede? THK uçakları neden, nasıl oluyor da, uçmuyor, uçamıyor? Ya da birbiriyle çelişen hem de aynı günlerde bakan açıklamaları yapılıyor, nasıl olabiliyor bu?

Zamanında ve açık, net bilgi almak yurttaşların insan hakkı. Kamu görevlilerin de doğru bilgi verme yükümlülüğü var. Gelin İnsan Hakları Derneğinin yıllar önce kabul ve ilan ettiği ve internet sitesinde yer alan “Çevre Hakkı Tutum Belgesi”ne bir bakalım........

© Evrensel


Get it on Google Play