1999 yılı sonlarına yaklaşırken Avrupa Birliği (AB) standartlarımı konuşmakta, tartışmaktaydı Türkiye.

Kopenhag siyasi kriterlerine uyum sağlayabilecek miydi?

Neydi o kriterler? İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarına saygı olarak sayılıyordu. Başbakan Ecevit’ti ve 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki zirvesinde Türkiye AB’ye aday ülke ilan edilmişti.

Ecevit hükümeti 2001 yılında 35 maddelik anayasa değişikliği yaptı. Üç uyum paketi hazırladı. 3 Ağustos 2002 tarihinde 3. uyum paketi ile barış döneminde ölüm cezasını kaldırdı.

Kasım ayı başındaki milletvekili genel seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar oldu. AB uyum paketlerini devam ettirdi. AB ile ilişkilerde bir üst aşama olan katılım müzakereleri yürüten bir ülke haline getirdi Türkiye’yi

Müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde başlayacaktı, 35 fasılda yürüyecekti. Türkiye bu 35 fasıl, başlık altında mevzuatını tarayacaktı. 1) Malların serbest dolaşımı, 2) İşçilerin serbest dolaşımı, 3) İş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestisi, 4) Sermayenin serbest dolaşımı, 5) Kamu alımları, 6) Şirketler hukuku, 7) Fikri mülkiyet hukuku, 8) Rekabet politikası, 9) Mali hizmetler, 10) Bilgi toplumu ve medya, 11) Tarım ve kırsal kalkınma 12) Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı, 13) Balıkçılık, 14) Taşımacılık politikası, 15) Enerji, 16) Vergilendirme, 17) Ekonomik ve parasal politika, 18) İstatistik, 19) Sosyal politika ve istihdam, 20) İşletme ve sanayi politikası, 21) Trans-Avrupa şebekeleri, 22) Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, 23) Yargı ve temel haklar, 24) Adalet, özgürlük ve güvenlik, 25) Bilim ve araştırma, 26) Eğitim ve kültür, 27) Çevre, 28) Tüketicinin ve sağlığın korunması, 29) Gümrük Birliği, 30) Dış ilişkiler, 31) Dış güvenlik ve savunma politikaları, 32) Mali kontrol, 33) Mali ve bütçesel hükümler, 34) Kurumlar, 35) Diğer konular.

Türkiye bu başlıklardaki hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi. Yazık... Hiçbir aday ülkenin adaylık süreci 7 yıldan fazla sürmedi. Türkiye 23 yıl önce aday ülke ilan edilmişti. AET ile Ortaklık Antlaşması da 1963 tarihlidir.

Türkiye standartları unutuyor. Halkına karşı İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarına saygı kriterleri ile üstlendiği sorumlulukları yerine getirmiyor.

Muhalefet de siyasi iktidara sormuyor, soramıyor!

QOSHE - Unutulan standartlar - Hüsnü Öndül
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Unutulan standartlar

11 9 21
03.11.2022

1999 yılı sonlarına yaklaşırken Avrupa Birliği (AB) standartlarımı konuşmakta, tartışmaktaydı Türkiye.

Kopenhag siyasi kriterlerine uyum sağlayabilecek miydi?

Neydi o kriterler? İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarına saygı olarak sayılıyordu. Başbakan Ecevit’ti ve 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki zirvesinde Türkiye AB’ye aday ülke ilan edilmişti.

Ecevit hükümeti 2001 yılında 35 maddelik anayasa değişikliği yaptı. Üç uyum paketi hazırladı. 3 Ağustos 2002 tarihinde 3. uyum paketi ile barış döneminde ölüm cezasını kaldırdı.

Kasım ayı başındaki milletvekili genel seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar oldu. AB uyum paketlerini devam ettirdi. AB ile ilişkilerde bir üst aşama olan katılım müzakereleri yürüten bir ülke haline........

© Evrensel


Get it on Google Play