We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnsan hakları ve yoksulluk

18 24 0
27.05.2021

Derin Yoksulluk Ağı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri’ni Türkçeye çevirdi ve yayımladı. İnsan Hakları Derneği de Derin Yoksulluk Ağı’nın bu çok değerli çalışmasına İHD web sitesinde yer verdi. (https://www.ihd.org.tr/derin-yoksulluk-ve-insan-haklari-kilavuz-ilkeleri/)

Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri, İnsan Hakları Konseyi tarafından 21/11.2 sayılı ilke kararıyla 27 Eylül 2012 tarihinde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Türkçe çeviri 35 sayfadır. Belge, önsöz dahil 9 bölümden oluşmaktadır. Bölüm başlıkları, “Önsöz, amaçlar, temel ilkeler, uygulama gereklilikleri, özel haklar, uluslararası yardım ve iş birliği yükümlülükleri, işletmeler dahil olmak üzere devlet dışı aktörlerin rolü, uygulama ve izleme, yorumlama” şeklindedir.

Ön sözde (2 ve 3. paragraf) yoksulluğun ve derin yoksulluğun tarifi için, BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesine başvurulur. 2. paragraf şöyledir:

“Yoksulluk yalnızca ekonomik bir sorun değil, daha ziyade hem gelir eksikliğini hem de onur........

© Evrensel


Get it on Google Play