Pazar günü Millet İttifakı genel başkanları toplandı ve bir açıklamada bulundular. Genel başkanların açıklamalarında temel çalışma konuları yer aldı. Toplantı öncesi “biz kazanacağız” sloganı altında bir video yayınlanmıştı. Temel politika alanlarında şöyle açıklandı.

1-) Hukuk, adalet ve yargı

2-) Kamu yönetimi

3-) Şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele

4-) Ekonomi, finans ve istihdam

5-) Sektörel ve bölgesel konular

6-) Bilim ve teknoloji

7-) Eğitim ve öğretim

8-) Sosyal politikalar

9-) Dış politika, güvenlik savunma

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak (HDP, EMEP, TİP, EHP TÖP, SMF) olarak kendisini adlandıranların ise eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, demokrasi kavram ve değerlerini temel alan bir yaklaşımda, “Hep Birlikte Başaracağız” sloganı altında çalışmalarına başladı.

Bu iki ittifakın AKP, MHP ve BBP ittifakından farkı çok geniş eğilimleri kapsıyor oluşudur.

Hem kendi içlerinde hem bir ittifak nasıl bir yol izleyecek, açıklamalarında yer verdikleri, temel aldıkları alanları da kavramlara nasıl bir anlam yükleyecekler merak konusudur.

“Emek ve Özgürlük İttifakı” açısından kendi içlerinde sorun yaşanacağını düşünmüyorum.

Türkiye’nin hemen tüm yakıcı sorunlarına ilkesel yaklaştıkları sorunları açıkça adlandırdıkları (Kürt sorunu, savaş, barış gibi) biliniyor.

Hemen pek çok çevre

Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor Milletvekili seçiminde yasama organının nasıl oluşacağını merak ediyor

Kanımca sonuç odaklı bir yaklaşım Türkiye’nin sorunlarına yabancı bir yaklaşımdır. Elbette seçimlerde istenen sonuç önemli. Bence sonuçlardan daha önemli olan ittifak güçlerinin birlikteliğidir. İlkeli, açık, net birliktelik...

Türkiye 1991 seçimlerinde koalisyonları gördü. Cumhuriyet tarihinin en fazla köy ve mezra boşaltmasını, silahlı çatışmalarında en fazla can kayıplarının yoğun bir şekilde yaşanmasını ve benzeri ihlalleri gördü. Millet ittifakının vaatleri açısından çatışma dönemlerinin yaşanmaması için somut, açık, net bir vaat yok.

Savaş var ve örneğin ‘Millet İttifakı’ ne diyor bu konuda belli değil.

Ben sorunların adıyla anılmasının başlı başına sorun olduğunu düşünüyorum.

Fakat bu iki ittifakın diyalog yolunda hem kendi dışındaki ittifakla ilerleme katetmesinin barış ve demokrasi yolunda önemli olduğunu düşünüyorum. Diyaloğun bizatihi kendisi önemli ve değerlidir.

Taraflara başarılar ve iyi şanslar dilemek gerek.

QOSHE - İki ittifak ne vaat ediyor? - Hüsnü Öndül
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İki ittifak ne vaat ediyor?

17 9 1
06.10.2022

Pazar günü Millet İttifakı genel başkanları toplandı ve bir açıklamada bulundular. Genel başkanların açıklamalarında temel çalışma konuları yer aldı. Toplantı öncesi “biz kazanacağız” sloganı altında bir video yayınlanmıştı. Temel politika alanlarında şöyle açıklandı.

1-) Hukuk, adalet ve yargı

2-) Kamu yönetimi

3-) Şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele

4-) Ekonomi, finans ve istihdam

5-) Sektörel ve bölgesel konular

6-) Bilim ve teknoloji

7-) Eğitim ve öğretim

8-) Sosyal politikalar

9-) Dış politika, güvenlik savunma

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak (HDP, EMEP, TİP, EHP TÖP, SMF) olarak kendisini adlandıranların ise eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, demokrasi kavram ve değerlerini temel alan bir yaklaşımda, “Hep Birlikte Başaracağız” sloganı altında........

© Evrensel


Get it on Google Play