We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İHD / Akademi, online eğitime başlıyor

13 17 6
22.10.2020

Bilindiği gibi, İnsan Hakları Derneği 17 Temmuz 1986 tarihinde kurulmuştur. Bugün itibariyle 30 şubesi, 3 temsilciliği, yaklaşık 9 bin üyesi bulunmaktadır. Genel Merkez dahil şube ve temsilciliklerde 600 yönetici gönüllü olarak görev yapmaktadır.

İnsan Hakları Derneği bünyesindeki bir eğitim kuruluşu olan İnsan Hakları Akademisi (İHD/Akademi), 10 yıl önce, 17 Temmuz 2010 tarihinde açılış dersi ile birlikte insan hakları eğitimine başlamıştı.

İHD/Akademi, o tarihte faaliyette bulunan 28 İHD şubesiyle 14 soruluk bir anket çalışması yapmış, şubelerin yüzde 72’si Akademinin eğitim çalışması yapması doğrultusunda görüş bildirmiştir.

İHD/Akademi birazdan sözünü edeceğimiz ilk eğitim programını 2011 yılında uygulamıştır. Akademi zaman içinde hem bazı illerdeki şubelerde birim açılışlarını yapmış (Diyarbakır 2012, İstanbul 2013, Adana 2015, İzmir 2017, Ankara, Çanakkale ve Batman 2019), hem de açılışı yapılan birimlerde ders programını uygulamıştır. Sonuç olarak dinamik bir süreç yaşanmıştır.

Eğitim programı, 2011 yılında 11 ders olarak başlamıştır. Bu derslerin adları şöyledir:

1) İnsan haklarının türetilme kaynakları, çeşitleri ve özellikleri, 2) İnsan haklarının içerik ve uygulaması ile ilgili kavramlar, insan haklarına eleştirel yaklaşımlar

3) İnsan haklarının korunması ve gerektirdikleri

4) İnsan haklarının uluslararası alanda korunması ve uluslararası insan hakları rejimlerinin özellikleri

5) Türkiye’de insan hakları, Türkiye’de insan hakları uygulamalarını belirleyen hukuk alanının dışındaki faktörler, azınlık hakları ve çok kültürlülük anlayışına yaklaşımlar

6) Türkiye’de hukuk mevzuatı ve insan hakları

7) Türkiye’de insan hakların........

© Evrensel


Get it on Google Play