We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Devlet tavrı

9 16 0
15.07.2021

Bazen, “Devlettir ne yapsa yeridir” dersiniz. Demeyin. Siz devlet için değil, devlet sizin için vardır. En büyük örgüt/örgütlenme devlete dair olandır.

Devlet dediğiniz, vergilerle, doğrudan ya da dolaylı vergilerle ayaktadır. Onu bu açıdan ayakta tutan en önemli güç, sizin verdiğiniz vergilerdir. Memurdan, işçiden, işverenden, esnaftan alınan ya da kim olursa olsun, zengin fakir, şekerden, tuzdan, meyvadan, sebzeden alınan vergilerdir.

Devletten açık, net, eylem ve işlemleri öngörülebilir ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun/uyumlu olmasını mı istiyorsunuz? Evet, istemekte haklısınız. Devletin o arada devlet adına hareket edenlerin yani kamu görevlilerinin size yani yurttaşlara karşı yasalarca belirlenmiş ödevi/yükümlülüğü vardır.

Kamu görevlisi, başka bir ifade ile memur, devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getiren kamu hizmeti görevlileridir.

Sizin için varlar. Siz insanlar, vatandaşlar için…

Mesela Türk Hava Yollarının siz hiç uçuş iptalleri ile ilgili size bilgi verdiğini, uçuşun neden iptal olduğuna dair bir bilgi verdiğini duydunuz mu? Ben duymadım. Size iade ya da değiştirme seçeneği sunarlar. Seçenekler arasında açık, net bir biçimde iptal gerekçesini açıklamazlar. İletişim merkezindeki görevliler de bilmezler,........

© Evrensel


Get it on Google Play