We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vedat Günyol / İnsancılık -2-

14 7 0
09.03.2020

Bugün de bir şeylerin ayırımında değiliz gibime geliyor. Gerçekten savaşmamız, önümüze atılan yapay bir gündem içinde kalıp süre yitirmek yerine, gerçek sorunlarımız üzerinde düşünmek, çözüm yolları bulmak zorundayız.

Yarı aydınların, sorumluluklarının ne olduğunun bilincinde bir şeyleri örgütleyecekleri bir tasarımları yok… Başkalarıyla tartışacak yollar bulacakları, aydınlanma yöntemlerini deneyecekleri bir bilinçleri yok…

Peki, kim yetiştirdi bunları? Bunun üzerinde düşünmek gerekiyor.

Vedat Bey’in “Hümanist Kültür Nedir?” diye bir denemesi var. 1978’de yazmış. Oradan bir bölümü okumak istiyorum. Böylece Vedat Bey’i kendi sesinden size duyurmak istiyorum:

“Latince homo, humanus (insan) kökünden üretilmiş bir sözcük Hümanizma. İnsana, insancılığa yönelik, insanı her şeyin ölçüsü yapan, yapmaya çalışan bir tutumun adıdır Hümanizma.”

Bunu çevrenize bakarak, daha ‘Rönesans’ı gerçekleştiremedik, daha hümanizmayı........

© Evrensel