Kültürel yozlaşmanın sebebi Cumhuriyet midir?

Batılı yaşam tarzını halka dikte ettirmeye çalışan; milli birikimini terk ettirip, öz değerlerini unutturan onun banileri midir?

Açık açık olmasa bile, üstü örtülü bir şekilde bunu iddia edenlerin sayısı epeyce çoğaldı…

Propagandanın gücünden olsa gerek; konuyu ciddiye alıp, öğrendiklerimden şüphelenmeye başladım… Ve kendime şu soruyu sordum:

Önceki okuduklarımı, araştırdıklarımı bir kenara bıraktım… Son dönemde yazılan bilimsel kaynaklara iyice baktım…

“Ben mi yanlış biliyorum acaba” diyerek yaptığım taramada farklı bir sonuca ulaşamadım…

Yahu, bu Atatürk sizin hangi doğru işinize engel oldu?

Dininizin hangi ibadetini yasakladı?

Ona olan bu düşmanlığınızın gerçek sebebi nedir?

Onun Elmalılı Hamdi’ye yazdırdığı meal ve tefsir, son yüzyılın en önemli bilgi kaynağı… Bu kitabı referans almayan din alimi yok!

Onun kurduğu diyanet teşkilatı bugün İslam’ın en büyük tebliğ kurumu!...

Onun Anayasaya koyduğu “laiklik” ilkesi her vatandaş için bir özgürlük sigortası!

Laik bir devletin” nimetlerini bugünkü İran ve Arabistan halkı size açıklasın!...

Batılılaşmayla suçladığınız adamın kurduğu şu yapılara bakın:

Okumak, araştırmak ve sorgulamak çok güzel bir şey!

Size de tavsiye ederim…

Hamasi nutukların, sloganların ve propagandanın esiri olmayın…

Mezhep taassubu ve mahalle baskısı ile imanınızı kirletmeyin!...

Ben öyle yapıyorum… Düşünce dünyamı kimsenin işgal etmesine izin vermiyorum…

Ve böylece cesur bir şekilde; “Ben mi yanlış biliyorum acaba?” diyebiliyorum…

Vefa duygusunu kaybetmeyip, bugünkü rahatlığımızın bedelini çok önceden ödeyen, o şanlı ecdadımıza da gönül huzuru içinde minnet duyabiliyorum!...

QOSHE - Ben mi yanlış biliyorum acaba? - İsmail Bayram
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ben mi yanlış biliyorum acaba?

2 2 13
11.11.2022

Kültürel yozlaşmanın sebebi Cumhuriyet midir?

Batılı yaşam tarzını halka dikte ettirmeye çalışan; milli birikimini terk ettirip, öz değerlerini unutturan onun banileri midir?

Açık açık olmasa bile, üstü örtülü bir şekilde bunu iddia edenlerin sayısı epeyce çoğaldı…

Propagandanın gücünden olsa gerek; konuyu ciddiye alıp, öğrendiklerimden şüphelenmeye başladım… Ve kendime şu soruyu sordum:

Önceki okuduklarımı, araştırdıklarımı bir kenara bıraktım… Son dönemde yazılan bilimsel kaynaklara iyice baktım…

“Ben mi yanlış biliyorum acaba” diyerek yaptığım taramada........

© Eurovizyon


Get it on Google Play