We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?

2 5 0
24.06.2019

Bir araya gelmiş insan toplulukları durgun (potansiyel) enerjiye sahiptir. Onlara yüksek hedefler gösterildiği zaman, bu durgun enerji hareket (kinetik) enerjisine dönüşür. Buna bağlı olarak toplulukları harekete geçirebilmek veya onları bir düzene koyabilmek için ortak düşünce ve duygularına hitap etmek gerekir.

Ortak dil, coğrafya, tarih birliği, beraber yaşama arzusu ve din birliği olan topluluklar, birer millet olma hüviyetine sahiptir. Çoğu zaman tek başına din bile insan kitlelerini bir millet haline dönüştürmeye yetmektedir. Bu şekilde benzer unsurlarla bir araya gelen toplulukları yönetmek çok daha kolaydır. Zira ortak duygu ve düşüncelere seslenmek, bir aksülamel bulmak için çoğu zaman yeterli olabilmektedir.

İslam aleminde müfessir ve muhaddis olarak şöhret bulmuş İbni Ata, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ebedi âleme irtihalinden sonra hilafete geçen dört adil ve Raşid Halifenin idare şeklini şöyle anlatırdı: “Vakta ki Hz. Resul (s.a.v.) göç etti, makama Hz. Ebubekir (r.a.) geçti; halkı idare ederken, nübüvvet mevsimi henüz mevcut olmasına rağmen, elinde bir kamış çubuğu bulunurdu. Hâlbuki halk, henüz nübüvvet havasını teneffüs ediyordu. Hz. Ebubekir’in (r.a.) vefatından sonra yerine Hz. Ömer (r.a.) geçti, eline sopa aldı; halkı onunla hizaya getiriyor, Allah’ın emrini onunla icra ediyordu. Hz. Ömer’den sonra hilafete geçen Hz. Osman (r.a.) sopa ile halkı idare edemez oldu, kamçı kullandı. İki arkadaşına nasip olan kolaylık, ona olmadı. Hz. Osman’ın şehadetinden sonra hilafeti alan Hz. Ali (r.a.) kılıçtan başka şeyle halkı idare etmeye gücü yetmedi. Uygun bulduğu yerde kılıcını kullandı.” Aslında bu anlatım, İslam toplumunun kendilerini bir araya getiren esas değerler ve bağlarından nasıl zamanla uzaklaştığını da göstermektedir.

Ancak esas problemi değişik amaçlara sahip oldukları halde bir araya gelmiş insan grupları........

© Enpolitik