We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AB’de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü

4 2 0
25.06.2019

Bir ülke yada ülkelerin oluşturduğu birlikler içerisinde birden farklı alanda ortaya konulan politikaların, uygun yöntem ve araçlar kullanılarak eşgüdüm halinde yürütülerek sinerji oluşturması önemli ve değerli bir beklentidir. Esasen bu beklentinin karşılık bulduğu ülkelerde veya ülke gruplarında sektörel gelişme politikalarıyla sosyal politikalar arasında eşgüdüm sağlanmıştır ve sektörler arası ilişkiler sürdürülebilirlik temelinde iyi kurgulanmış bir eko sistemde buluşturulmuştur.

Tarım Sektörü ile Sosyal Politikalar Etkileşimi

Tarım sosyal ve ekonomik nitelikleriyle sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal işlevleriyle tüm dünyada stratejik öneme sahip bir sektör durumundadır. Tarım alanında gelişmiş ülkeler bugün sanayi ve teknoloji alanında da en öndedirler. Ancak bu gerçeklik küresel düzeyde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili önemli bir örnek olarak Avrupa Birliği üzerinde durulabilir. Buna göre İkinci Dünya Savaşı’ndan (1939-1945) büyük yıkımla çıkan Avrupa, savaşın getirdiği sorunları bertaraf etmek, iktisadi gelişmeyi sağlamak ve refah düzeyini yükseltmek üzere birlik olmayı seçer. Birbiriyle savaşan, birbirini yok etmek üzere birbirlerine büyük kayıplar verdiren söz konusu ülkelerin 5 yıl gibi kısa bir süre sonra rasyonel bir kararla sorunların üstesinden gelmek için birlik olmayı ve güç birliği yapmayı başarması kayda değerdir. Süreç ilk olarak 1951 yılında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’un bir araya gelerek kömür ve çelik sektörünü geliştirmek amacıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu oluşturmasıyla başlatılmıştır. Başlangıçta tarım konusu doğrudan geçmese de takiben tarım daha sonraki dönemlerde (ve halen) en önemli uğraşı alanları içerisinde yer almıştır.

Birlik 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 1992 yılında ise Avrupa Birliği isimlendirmesiyle sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir örgüt olarak güç merkezi olmayı başarmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan gıda yetersizliği AB’nin gıda arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik........

© Enpolitik