We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye’nin karamsar tablosu

5 2 0
27.09.2019

Türkiye Türk kültürünün harman olduğu topraklardır.

Türklerin dünya hâkimiyeti ve kurmuş olduğu güçlü medeniyetin önemli merkezlerinden birisi de Türkiye’dir.

Gelinen noktada Türkiye'nin içinde bulunduğu kültürel durum bir zamanlar sömürge altında yaşayan birçok milletten daha vahim hal almaya başlamıştır.

Eğitimin içinde bulunduğu sıkıntılar, kültür, sanat, edebiyat ve tarihe karşı ilgisizliğimiz, hatta kara cahilliğimiz yapılan araştırmalarda gözler önüne serilmektedir.

Her geçen gün Türkiye'nin kültürüyle olan bağı aleyhine makas daha da açılmaktadır. Kültürle, tarihle; milli benliğiyle aramıza koyduğumuz engeller farkında olmadan milleti Türklükten de uzaklaştırmaktadır!

Türklerin tarihten uzaklaşmaları, atalarının tecrübelerini terk etmeleri aslında milli kimlik bunalımında olduklarının da göstergesidir.

Milli kimlik bunalım içinde olan milletler daha çok düşündürmeyen diziler, filmler ve sorgulamaya izin vermeyen cemaat, tarikat yapılanmalarının dizayn ettiği ve gerçek din adı altında kabul ettirdikleri dogmatik inanç, düşünce ritüelleri etrafında bir dünya, evren ve devlet anlayışını benimsemeye zorlamaktadırlar. Türkiye üç yüz yıldır böylesine fasit bir dairede dönüp durmaktadır.

Türklerin millet olarak ortadan kaldırılması mümkün olmadığına göre milli değerleri, milli değer algıları, milli refleksleri köreltilerek yapılmaya çalışılan son derece sinsi ve........

© Enpolitik