We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Cumhuriyet Düşüncesi

3 4 0
01.11.2019

Cumhuriyet Türk tarihinde uygulamalarıyla fiilen yaşayan bir düşüncedir. İsim olarak görülmese de fiili olarak cumhuriyet düşünce ve uygulamaları yaşana gelmiştir.

Cumhuriyet gerçek halk yönetimiyle ve parlamenter demokrasi ile taçlandırıldıysa buna benzer bir uygulama Türk Kurultayında mevcuttur. Kurultaya seçilen temsilciler rastgele seçilmezler. Boyun temsilci olarak Kurultaya katılır ve ülke yönetimine doğrudan katkı sağlarlardı.

Türk yönetim anlayışında kadınların da en az erkekler kadar söz hakkının olduğu görülmektedir. Hükümdar hanımları ve boyun ileri gelen temsilcileri arasında Kurultay ve devletin önemli birimlerinde görev almış birçok kadından bahsetmek mümkündür. Hatta bazı dönemlerde ülke yönetiminin kadınlar tarafından gerçekleştirilmiş olduğu görülür.

Türkiye Cumhuriyetinin ilanında gerçek halk idaresine geçme ve Türk töresini canlandırma anlayış ve amacını görmek mümkündür. Hatta Ön Türklerden (Proto-Türk M.Ö 10.000’den itibaren) itibaren Türk inanışı olarak kabul ettiğimiz “Haniflik” yerini İslam sonrası “Maturidilik” felsefesine bırakmıştır. İslam dairesine........

© Enpolitik