We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tarım Üzerine

1 4 2
17.02.2020

Tarımın hikâyesi, otçul bir canlı olan insanın bundan 12 bin yıl önce buğdayı evcilleştirmesiyle başlıyor. Sapiens’in yazarı Harari buğdayın evcilleştirilmesiyle başlayan tarım devrimini tarihin en büyük aldatmacası olarak nitelese de aslında, tarımla uğraşan kesimin eğitim düzeyiyle de ilgili olan örgütsüzlükten beslenen sömürü düzeni ve aldatmacalar ne yazık ki daha büyük ve iç acıtıcı durumda. Serbest piyasanın oluşturulmadığı tek ticaret sektörüdür tarım. Yani aslında üreticinin kendi ürettiğinin fiyatını belirlemesini geçin, arz talep dengesine bile bırakılmayan bir fiyatlandırma dayatmasına maruz bırakılan bir çiftçi kesiminden bahsediyoruz. Bu yaklaşık olarak, SGK’ya kayıtlı 697 bin, totalde ise kayıtlı kayıtsız 3 milyon çiftçi ailesi anlamına geliyor.

Ali Ekber Yıldırım, tarım kesiminin sorunlarını; yapısal, ekonomik, sosyolojik, kültürel, yasal, örgütlenme ve iktidarların tarımı önemsememesi, yok sayması olarak gruplandırıyor. Aslında tarım bileşeni çok olan bir sektör. Bu açıdan baktığımızda GDO, organik tarım, yeraltı suları, tarım politikaları, geleneksel tarım kültürü, makineleşme, ithalat, tohum, üretici-tüketici arasındaki aracılar, mevzuat, girdi fiyatlarının yüksek oluşu gibi daha geniş bir sorun skalasından bahsedebiliriz.

Tütün başta olmak üzere pek çok yüksek değerli üründe “açık artırma yöntemi” yasaklanıp çiftçiyi tamamen tüccarın insafına terke eden “sözleşme sistemi” uygulanarak adeta yok olması istenmektedir.

Peki neden böyle?

Ticaret Bakanı, Türkiye’nin 2019 ihracatının 180 milyar 468 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bunun sadece 18 milyar doları tarım ve hayvancılığa ait. İstihdamın ise ’si tarım kesiminde. Batıda tarımsal istihdam %5 civarlarındadır. Sanki istihdamın yüzde 17’sinin ihracatın yüzde 10’unu üretiyor/karşılıyor oluşu hükümeti tarımla ilgili........

© Enpolitik