We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Modern Bunalım

4 3 0
21.10.2019

Her şeyin flulaştığı bir çağda ayağımızı basacak sağlam zeminler bulmak ne kadar da zor. İzafiyet adeta tüm doğru bildiklerimizin sonuna bir soru işareti bıraktı. Ne yazık ki bu durum sadece bilim alanıyla sınırlı kalmadı. Dinden kültüre, bilimden sanata, hukuktan iktisada her şeyimize şüphe bulaştı.

Modernizm, liberalizm, hümanizm, kapitalizm, nihilizm ve materyalizm gibi, ayağımızı sabitleyen kutsalla aramıza setler çeken tüm düşünce biçimleri adeta bizi septisizmden alıp paranoyaya sürükledi. Artık ilme, bilgiye bizi tahrik eden, teşvik eden şüpheciliğin yerinde korkularımıza bizi esir eden paranoyak tavırlar zuhur eder oldu.

Mesela, herkese şüphe ile bakar olduk. Güven ve itimat kayboldu. Vefa ve sadakat yok oldu. Sevgi ve saygı hatıralarda kaldı. Dostluk ve diğergamlık ile beraber sayamadığımız nice erdem, bahse konu şüpheciliğe kurban oldu. Yıllarca beraber yol yürüyenler ya dostunu, ya yolunu ya da yolculuğunu sattı. Artık insan diğer insana, insan olarak değil bir rakip olarak bakar oldu. Hısımlar hasım oldu. Rekabetçi kapitalizm iki komşu esnafı bile iki muhteris etti.

Tanışarak mutlu olmamız için var edilen ırklar ve renkler üstünlük göstergesi yapıldı. Güçlüler güçsüzlerin üzerinde mutluluk şarkıları terennüm etti. Kara derili insan beyaz tenli insana feda edildi. Afrika yüzlerce yıldır insanlığın kanayan vicdanı oldu. Esir edilmiş kara adamın kaderi de kara yazıldı. Karalar bağladı yaşlı dünya başına. İki dilim ekmekle doyan insanı doyuramadı dünyanın........

© Enpolitik