We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Arayış

3 6 0
11.11.2019

Arayış insanın kaderidir. Yani insan, adeta aramak için var kılınmıştır. Atamız Adem ile başlayan hikayenin de ilk göze çarpan eylemidir arayış. Cennette her şeye sahipken bile peşine düştüğümüz bir kaderdir bu. Evet, her şeyiniz var ama ölümsüzlüğünüz yok. Gerçi o da olsaydı belki bir sonraki arayış menzilimiz “İlahlık” olurdu ya, bu şimdilik muamma.

İnsanın arayış hırsı bulmayı da aşan bir büyüklüğe sahip. Her buluş yeni arayışların sebebi ve her arayış yeni buluşların sonucu sanki. Bu durum döngüsel bir zorunluluktur adeta. Bir türlü tatmin olmayan, olamayan insanın son nefesine kadar sürecek bir zorunluluk.

Arayış için insanın en kadim eylemidir desek yeridir. Adem’in cennetteki arayışı Nuh ile devam etti. Öncelikle Nuh (as) davetine “evet” diyecek bir evlat, bir eş arıyordu. Tufan başlarken oğluna yalvarırcasına yaptığı davet bunun trajik bir örneğidir. Sonra İbrahim (as). Yıldızlar, ay ve güneş üzerinden bir arayış dersi veriyordu sanki. Ya baltayı en büyük putun boynuna asması! Modern zamanların gönüllü putperestliğine karşı sanki uzak bir tarihten ders vermek ister gibi. Hz. İbrahim, insanlara kaybettikleri en önemli değer olan akıl nimetini aramayı talim ettirmiyor mu? Bir de bulduğu karşısında çaresiz kalıp kendini denizlere vuran Yunus’un yeniden ve başka bir sorumluluk arayışı!

Arayışın ve buluşun bayrak isimlerinden biri de Sokrates’tir. Bulmanın verdiği huzur ile baldıran zehrini kendi elleriyle yudumlarken bile çevresindekilere arayışın ve buluşun gücünü haykırıyordu adeta. Belki de Atina’da bulamadığı özgürlüğü baldıran zehri sayesinde bulabileceğini düşünmüştü, bilemiyoruz!

Sidharta Gotama ise daha uzak bir coğrafyanın arayış kahramanı. Saraylarda kral oğlu olarak bulamadığını, altı yıl boyunca Ganj vadisinde aramış ve nihayet incir ağacının gölgesinde bulmuş bir efsane.

Bir de Mekkeli Zeyd bin Amr var. Hz. Muhammed’in dostu ve peygamberlikten beş yıl önce arayış yollarında hayatını........

© Enpolitik