We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..

3 2 0
16.04.2019

Değişim istenmiyor; bilinenleri tekrar etmek daha doğru gibi!..

Müzikle mesleki olarak uğraşan -özellikle unvanlı- arkadaşlar; sanki Türk müziğinin sorunları bitmiş, ses sistemi konusu netleşmiş, halk müziği-Türk müziği farklılıkları giderilmiş, müzik terminolojisinde anlaşılmış gibi, sürekli tali konularda yazılar yazıyor, terminolojiye yeni kelimeler katıyorlar..

Oysa, halk arasında/bestekarlar arasında konuşulmayan/kullanılmayan kelimelerin alana yararı yok!.. Bilimsellik, alana netlik kazandırmakla, yarar sağlayıcı çalışmalar yapmakla mümkün…Popüler kültür konusuna, kadın ve müzik gibi konulara ağırlık vermek beyhude bir çaba olarak görülüyor.

Bildiri başlıklarında, yazılan makalelerde bu yanlışları sürekli görüyoruz. En çok ta; Doç./Prof. unvanlı arkadaşların bu yollara yönelmesi ki, gençler örnek aldıkları için büyük tehlike!...Kendisini diğerlerinden farklı göstermek, okuduğunu göstermek v.b. sebeplerle bu tür kelimeler aranıyor ve kullanılıyor. Ama, faydasız!...Bir de kendilerini unvanlı oldukları için eleştirilemez görmeleri var ki!..

Jeolog Cenk Yaltırak şöyle bir tweet atmış; “Akademik unvanlar, insana “saygınlık” sağlamaz. Eğer “bilimde bir değeriniz varsa” unvana katarsınız. Adının önüne bir unvan gelince kendini bir şey sanmaktan daha tehlikelisi, bu unvanın arkasında bir şey var mı diye merak etmeden kişiyi adam sayan cehalettir, Şeyhi mürit uçurur!”

Üniversiteler bilim/sanat araştırmalarına önemli bir pay ayırıyor. Ancak, gördüğümüz kadarıyla kabul edilen çalışmaların; eğitime, alana pek bir yararı olmuyor.Çünkü, uygulamadan uzak konular satışı iyi yapılarak, başlıkları ilginç verilerek -komisyon üyeleri konuyu bilmedikleri için olsa gerek- kabul ettiriliyor…

Bütçe konusunda, mensubu olduğum İTÜ’den bilgi verelim;

İTÜ, 309 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri’ne ayrılacak miktarları;

Proje Türü:

Genel Araştırma Projeleri: 75.000 TL(Azami Konferans Bütçesi:15.000)

Yüksek Lisans Tez Projeleri: 10.000 TL

Doktora Tez Projeleri: 25.000 TL

Araştırma Başlangıç Projeleri: 30.000 TL

Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri: 25.000 TL

https://www.internethaber.com/konservatuarlarda-terminoloji-ve-diger-yanlislar-8-1227630y.htm

Bildiri/makale başlıklarından yeni örnekler;

1/ “Türkiye’deki popüler müzik üretiminin ‘betimsel ve semiyotik’ analizi…”

Sanki; geleneksel, tarihi ve geçmişi olan Türk müziği ve halk müziği üzerinde gerekli çalışmalar yapılmış, müzik akademisyenleri görevini yapmış, sıra popüler kültüre gelmiş! Yok, böyle bir şey..

Bir Prof. arkadaşımız, araştırma projesi (TÜBİTAK) ile ilgili (Mesam-Vizyon,21.sy.) yukardaki başlıkla makale yazmış.

Daha öncede yazmıştım, mesela; müzikle ilgisi olmayan “bilim dallarının” müzikle ilişkilendirilmesi ve yabancı müzik insanlarının yazılarını çevirerek yeni kelimeler bulunması çok yaygınlaştı. Semiyotik; göstergelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama süreçlerini........

© Enpolitik