We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kütüphaneler ve İnsan İsrafı

4 2 9
17.04.2019

İki açıklama eşliğinde iki soruyla başlayalım, muradımızı dile getirmeye…

Bir sağlık sistemi düşünün ki…

İşlevsel hastane binaları var; yatak sayıları yeterli… Her anabilim dalına ait poliklinikler ve servis katları mevcut.

Sağlıkaraç-gereçleri yerli yerinde. Görüntüleme cihazları, laboratuvarlar on numara…

Hastabakıcılar, güvenlik görevlileri sayısal olarak eksiksiz ve görevlerini lâyıkıyla yerine getiriyorlar.

Laboratuvar çalışmaları bağlamında uzmanlar ile değerli işlevleri için hemşireler nicel ve nitel anlamda ihtiyaca cevap verecek düzeyde.

Fakat o sistemin hastanelerinde “1” tane bile doktor yok. Muayene edecek, röntgen vs. tahlil sonuçlarını analiz edecek, teşhis koyacak, ilaçlı-ilaçsız tedaviye karar verecek, ameliyat yapacak… Evet, bütün bu sağlık işlerini uzmanlık donanımıyla gerçekleştirecek “1” tane dahi doktor yok.

İşbu yapıya sağlık sistemi denilebilir mi?

Geliniz bir dehukuk sistemi düşünelim…

Adalet sarayları, ceza infaz kurumları (cezaevleri) sayısal bakımdan ve nitelik olarak on numara.

Yazı işleri müdürleri eksiksiz… Mübaşirler, kâtipler…

Klasik adıyla gardiyan diye bildiğimiz görevliler tastamam.

Ve fakat uzmanı oldukları hukuk alt dalları çerçevesinde adaleti tesis etme konusunda görev yapacak olan hâkim ve savcı sınıfından “1” kişi dahi yok bu organizasyonunilgili mekânlarında.

Peki, kısaca özetlenen bu yapıya yargı sistemi denilebilir mi?

Şimdi biraz nefes alıp,israf konusunda birkaç söz söyleyelim izninizle.

İsraf haramdır; haram da günahtır. Kısa ve öz… Eğmeden, bükmeden…

Uzun uzun anlatmaya, ayetlerden, hadislerden örneklendirmeye veya temellendirmeye gerek yok. Ortalama dinî bilgisi olan herkesin bileceği din odaklı bir gerçek bu.

İsraf denildiğinde, akıllara hemen ve derhal maddî boyut, yani öz adıyla “para” gelse de, İslam dini odaklı referans kaynaklarının hemen tamamında paranın/ maddî imkânın israf edilmesinin yanlışlığı dışında, başka değerlerin de israfı konusunda yasaklayıcı âmir hükümlere ve görüşlere yer verilir.

‘Sağlık’, ‘gençlik’ ve ‘vakit/ zaman’ bu değerlerin öne çıkanları, hemen akla........

© Enpolitik