We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İletişim ve İntihar (1)

2 11 0
18.01.2020

Bir insanın taammüden; bilerek ve isteyerek, hususi bir kasıt ve niyetle kendi hayatına son vermesi hiç şüphesiz üzüntü verici bir olaydır.

“İnsan, niçin intihar eder?” sorusu, elbette tartışılması, araştırılması gereken bir konudur.

İntihar olaylarının, psikoloji veya psikiyatrinin çalışma alanına girmesi gerektiği düşünülürken ilk defa Fransız sosyolog Emile DURKHEIM (1858-1917) farklı bir fikir ileri sürerek bütün intiharların psikolojik veya psikiyatrik birervâk’a olmayabileceği ihtimali üzerinde durmuştur.

İntihar olaylarını çözmek için geniş çaplı ve uzun vadeli bir araştırma yaparak26.000 intihar dosyasını tek tek inceleyen Durkheim, araştırmasını, “İntihar” ismiyle bir kitap olarak yayınlamıştır.

Durkheim, bu araştırmasıyla intiharların farklı bir yönünü ortaya çıkarmıştır. Buna göre, intiharların pek azı psikolojik veya psikiyatrik vak’a olarak görülebilir. İnsanların intihar etmelerinin asıl sebebi, içinde yaşadıkları toplumdaki karmaşık ilişkiler ağının baskılarına maruz kalmalarıdır.

***

Durkheim, intiharların sebeplerini tek tek bireylerde değil toplumda aramak gerektiği iddia etmektedir.

İntiharların, “toplum düzeniyle” ilgili bir yönü bulunmaktadır; bu yüzden toplum ile alakalı bir mesele olarak ele alınmalıdır.

Başka bir ifadeyle konu, toplum ile bireyler arasındaki iletişimde düğümlenmekte, intiharların pek çoğu, psikolojik veya psikiyatrik birer maraz değil, toplumla ilişkili bir davranış sapması olarak ortaya çıkmaktadır.

Toplum içinde ve toplumun bir parçası olarak yaşayan birey, içinde yaşadığı toplumla olan iletişimindeki denge ve ölçü bozulduğundaintihara........

© Enpolitik