Την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης των 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Group λόγω της συγχώνευσης διά απορροφήσεως της ΑΝΕΚ, ανακοίνωσε χθες η Attica. Το τελικό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 23.329,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,944116 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή (τυχόν απόκλιση οφείλεται σε στρογγυλοποίηση). Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) της ATHEXCSD στις 6.12.2023 (record date), ως κάτοχοι μετοχών της πρώην εισηγμένης εταιρείας «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.». H απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί στις 19.1.2024, από την πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο ΣΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group με την υπ’ αριθμ. 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3925565.

QOSHE - Eκποίηση 12.000 μετοχών της Attica Group - Χριστίνα Παπασταθοπούλου
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eκποίηση 12.000 μετοχών της Attica Group

2 0
13.01.2024

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης των 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Group λόγω της συγχώνευσης διά απορροφήσεως της ΑΝΕΚ, ανακοίνωσε χθες η Attica. Το τελικό προϊόν της........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play