Υπό την απειλή της ανεργίας η οποία θα συνεχίσει, σύμφωνα με το μνημονιακό πρόταγμα του 2012, να ορίζει τουλάχιστον μέχρι και το έτος 2027 εάν θα καταβληθούν τα επιδόματα πολυετίας και ωριμάνσεων στους μισθωτούς, ενεργοποιείται, τελικώς, η περίφημη ρύθμιση για το ξεπάγωμα της τριετίας από την 1η.1.2024.

Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το πρωί στο σχέδιο νόμου για τα εργασιακά είναι σαφής και όπως είχε ήδη γράψει η «Εφ.Συν.» στο φύλλο της 19ης Σεπτεμβρίου, το ξεπάγωμα των τριετιών τελεί υπό αίρεση εάν δεν επιβεβαιωθεί η μείωση του ποσοστού ανεργίας κάτω από το 10%.

Η τροπολογία με την οποία το νέο πάγωμα θα κριθεί με βάση τη στατιστική την 1η Ιανουαρίου του 2027, όταν δηλαδή αρχίσει η καταβολή του 10% για όλους όσοι συμπληρώσουν μία τριετία, αρχής υπολογιζόμενης από την προϋπηρεσία που θα προσμετράται από την 1η.1.2024, αφορά όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οικονομίας και ιδιαιτέρως τους αμειβομένους με κατώτατο νομοθετημένο μισθό και ημερομίσθιο, καθώς και όσους αμείβονται δυνάμει συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις περί μισθολογικών προσαυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας.

Επίσης, με την τροπολογία την οποία είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εργασίας στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Δευτέρας, για τον υπολογισμό του ποσοστού ανεργίας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Ερευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Στο κείμενο αναφέρεται ακόμη ότι «από την 1η.1.2024 αίρεται αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 38), οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. του άρθρου του ν. 4046/2012 (Α΄ 28).

»Για χρονικό διάστημα από 14η.2.2012 έως και 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, προϋπόθεση για πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας [...] ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από 14η.2.2012 έως και 31η.12.2023».

Επίσης, με άλλη τροπολογία συμπληρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με το ποσό των 600.000 ευρώ για τις δαπάνες που προκύπτουν από τις τελευταίες φυσικές καταστροφές. Ακόμη, ρυθμίζεται η απαλλαγή από συμμετοχή για χορήγηση φαρμάκων και εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων νια παροχές του Ενιαίου Κανονισμού

Παροχών Υγείας των πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel» και δίδεται η δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για τον πληθυσμό από τις πληγείσες περιοχές

QOSHE - Το ποσοστό ανεργίας θα κρίνει την προσαύξηση 10% της πρώτης τριετίας - Χριστίνα Κοψίνη
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Το ποσοστό ανεργίας θα κρίνει την προσαύξηση 10% της πρώτης τριετίας

5 2
21.09.2023

Υπό την απειλή της ανεργίας η οποία θα συνεχίσει, σύμφωνα με το μνημονιακό πρόταγμα του 2012, να ορίζει τουλάχιστον μέχρι και το έτος 2027 εάν θα καταβληθούν τα επιδόματα πολυετίας και ωριμάνσεων στους μισθωτούς, ενεργοποιείται, τελικώς, η περίφημη ρύθμιση για το ξεπάγωμα της τριετίας από την 1η.1.2024.

Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το πρωί στο σχέδιο νόμου για τα εργασιακά είναι σαφής και όπως είχε ήδη γράψει η «Εφ.Συν.» στο φύλλο της 19ης Σεπτεμβρίου, το ξεπάγωμα των τριετιών τελεί υπό αίρεση εάν δεν επιβεβαιωθεί η μείωση του ποσοστού ανεργίας κάτω από το 10%.

Η τροπολογία με την οποία το νέο πάγωμα θα κριθεί με βάση τη στατιστική την 1η Ιανουαρίου του 2027, όταν δηλαδή αρχίσει η καταβολή του 10% για όλους όσοι συμπληρώσουν μία τριετία,........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play