Ο νέος φορέας εκπροσώπησης επιβατηγών πλοίων στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ) πραγματοποίησε την 1η Γενική Συνέλευσή του και τα ιδρυτικά μέλη του προχώρησαν στην εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο. Πρόεδρος εξελέγη ο Αντώνης Αγαπητός του Βασιλείου, γενικός γραμματέας ο Νίκος Καβαλλιέρος, ταμίας ο Κωνσταντίνος Αντίοχος, μέλος ο Μάριος Ηλιόπουλος, μέλος ο Δημήτρης Στεφάνου. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι ο γενικός γραμματέας του ΣΕΤΑΚ Νίκος Καβαλλιέρος θα εκτελεί παράλληλα και καθήκοντα γενικού διευθυντού κατά την πρώτη θητεία του Δ.Σ.

Στον νέο Σύνδεσμο συμμετέχουν ο όμιλος του Μάριου Ηλιόπουλου, η εταιρεία του Αντώνη Αγαπητού Alpha Lines και οι αδελφοί Στεφάνου Golden Star Ferries με ένα από τα πλοία τους. Σημειώνεται ότι η εταιρεία του Μάριου Ηλιόπουλου Seajets αποχώρησε, λόγω σοβαρών διαφωνιών, το 2021 από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), τον μοναδικό φορέα εκπροσώπησης της επιβατηγού ναυτιλίας που υπήρχε μέχρι σήμερα και ο οποίος ιδρύθηκε το 1921 αρχικά με την επωνυμία «Πανελλήνιος Ακτοπλοϊκή Ενωσις».

Αντιδράσεις

Σημειώνεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου που έγινε γνωστή η είδηση για την ίδρυση του νέου Συνδέσμου, υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από την ΠΝΟ όσο και από ναυτεργατικά σωματεία. Η διοίκηση της ΠΝΟ, με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, είχε προειδοποιήσει ότι «σταθερός και θεσμικός συνομιλητής της Ομοσπονδίας μας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και γενικά τα συλλογικά θέματα που αφορούν τους όρους ναυτολόγησης και εργασίας επί των πλοίων, τις συνθέσεις των μελών του πληρώματος αυτών και τα ζητήματα που αφορούν την ενδιαίτηση των ναυτικών μας στα πλοία, καθώς και ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μεταξύ Πλοιάρχου - Πληρώματος και εφοπλιστών, είναι ο ΣΕΕΝ, ο οποίος και εκπροσωπεί, σύμφωνα με τον νόμο, το σύνολο τόσο των ακτοπλοϊκών όσο και των Μεσογειακών - Τουριστικών πλοίων». Στην ανακοίνωσή της, μάλιστα, η Ομοσπονδία άφηνε αιχμές τόσο κατά του πλοιοκτήτη Μάριου Ηλιόπουλου, όσο και κατά του υπουργείου Ναυτιλίας, λέγοντας ότι «στη δημιουργία του Συνδέσμου συνέπραξαν και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου», ενώ προειδοποιούσε τον υπουργό Ναυτιλίας να απέχει από κάθε πράξη σχετικά με τον νέο Σύνδεσμο.

QOSHE - Ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας - Χριστίνα Παπασταθοπούλου
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας

2 0
09.01.2024

Ο νέος φορέας εκπροσώπησης επιβατηγών πλοίων στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ) πραγματοποίησε την 1η Γενική Συνέλευσή του και τα ιδρυτικά μέλη του προχώρησαν στην εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο. Πρόεδρος εξελέγη ο Αντώνης Αγαπητός του Βασιλείου, γενικός γραμματέας ο Νίκος Καβαλλιέρος, ταμίας ο Κωνσταντίνος Αντίοχος, μέλος ο Μάριος Ηλιόπουλος, μέλος ο Δημήτρης Στεφάνου. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι ο γενικός γραμματέας του ΣΕΤΑΚ Νίκος Καβαλλιέρος θα........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play