Με μια… πολυγωνική διαδικασία το ελληνικό Δημόσιο ανοίγει τα φτερά του στον επενδυτικό λαβύρινθο της αγοράς με «αντίκρισμα» την αξία των μετοχών των ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ που κατέχει. Η κίνηση -και η φόρμουλα μέσα από την οποία προωθείται- δίνει την εντύπωση ότι θα έχει και συνέχεια, καθώς τόσο το Δημόσιο (διά του «υπερταμείου»-ΕΕΣΥΠ) όσο και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν σημαντικά ποσοστά μετοχών τόσο στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ όσο και στους ΟΛΠ-ΟΛΘ.

Το εγχείρημα βαρύνεται με πολλά ερωτήματα, με βασικότερο των οποίων πώς θα επιβαρυνθεί και πώς θα καταγραφεί τυχόν ζημία στις επενδυτικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η όλη διαδικασία θα γίνει ως εξής: Αρχικά το «υπερταμείο» (ΕΕΣΥΠ) θα προσλάβει διεθνή αποτιμητή για να αποτιμήσει την εύλογη αξία των μετοχών των δύο εταιρειών που κατέχει το Δημόσιο (50% συν 1 μετοχή σε εκάστη). Η κεφαλαιοποίησή τους χθες ήταν 658.170 εκατ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ και 117.429 εκατ. ευρώ της ΕΥΑΘ, σύνολο περί τα 770 εκατ. ευρώ. Λογικά και «υπό κανονικές συνθήκες», ανάλογα με τον χρόνο της αποτίμησης, η εύλογη αξία δεν θα διαφέρει ουσιαστικά.

Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα αφού δεν μιλάμε για πώληση των μετοχών; Εδώ είναι η έκπληξη: Από τα ρευστά διαθέσιμα των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία ανήκουν στο γνωστό «μαξιλάρι» διαθεσίμων του χρέους. Το Δημόσιο θα «σηκώσει» από τους λογαριασμούς τους στην ΤτΕ το ποσό και το 50% αυτού θα διατεθεί για εξόφληση χρέους προς τον ESM, το δε υπόλοιπο 50% θα είναι το αρχικό κεφάλαιο του Νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου που θα συσταθεί από την ΕΕΣΥΠ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Επενδυτικό Ταμείο θα εποπτεύει τις επενδύσεις, αλλά την πραγματική δουλειά θα κάνει η Black Rock.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά:

● Θα γίνει το ίδιο και με τις μετοχές ΕΛΠΕ και ΟΛΠ-ΟΛΘ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ και της ΔΕΗ που κατέχει το Δημόσιο;

● Ποια είναι η σχέση της κίνησης αυτής με την παροχή ασυλίας στα μέλη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ με την πρόσφατη τροπολογία;

● Εχει εξασφαλιστεί ότι αυτή η «πολυγωνική συναλλαγή» που εμπλέκει τα διαθέσιμα του Δημοσίου, το Δημόσιο και το Υπερταμείο δεν θα προσελκύσει το… ενδιαφέρον της Eurostat, όπως έγινε για τον «Ηρακλή»; Εχει ζητηθεί και έχει δοθεί σχετική θετική γνωμοδότηση;

● Τι θα γίνει με τις ζημιές (ή τα κέρδη) που τυχόν θα υπάρξουν από την επενδυτική δραστηριότητα του Επενδυτικού Ταμείου; Πώς θα καταγράφονται;

● Υπάρχουν σκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών να ενισχυθεί και από άλλες πηγές το αρχικό κεφάλαιο του Ταμείου;

Οσον αφορά το Νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (ΝΕΕΤ):

● Θα συσταθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας).

● Σύμβουλος και πραγματικός διαχειριστές των επενδυτικών πλάνων θα είναι η Black Rock.

● Τα αρχικό κεφάλαιο του Ταμείου θα είναι το 50% της εύλογης αξίας των μετοχών ΕΥΔΑ-ΕΥΑΘ (50% μία μετοχή) που κατέχει το Δημόσιο. Η αποτίμηση της εύλογης αξίας θα γίνει από διεθνή αποτιμητή. Η ΕΕΣΥΠ θα τον προσλάβει άμεσα ώστε το έργο να «τρέξει» γρήγορα.

● Η δομή και λειτουργία του θα βασιστεί στη διεθνή εμπειρία τέτοιου τύπου ταμείων στην Ευρώπη (Νορβηγίας, Ιρλανδίας, ιβηρικών χωρών) και ευρύτερα (Temasek – Σιγκαπούρη).

● Πού θα επενδύει: Σε ελληνικές επιχειρήσεις με προοπτικές και σε κλάδους αιχμής με στρατηγική προτεραιότητα («πράσινη», κυκλική και «μπλε» οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.λπ., καθώς και σε υποδομές.

Θα προχωρεί σε συνεπενδύσεις με άλλα, δημόσια επενδυτικά κεφάλαια συμμετοχών (όπως σχήματα που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και private equity funds, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα (EIB, EBRD, BSTDB κ.λπ.).

● Θα αξιοποιεί επενδυτικά εργαλεία όπως συμμετοχή σε ΑΜΚ, μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια κ.λπ.

● Οι επενδύσεις θα έχουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και μηχανισμούς απο-επένδυσης.

QOSHE - Δημιουργικές... επενδύσεις με διαθέσιμα των φορέων - Πάνος Κοσμάς
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Δημιουργικές... επενδύσεις με διαθέσιμα των φορέων

1 1
07.12.2023

Με μια… πολυγωνική διαδικασία το ελληνικό Δημόσιο ανοίγει τα φτερά του στον επενδυτικό λαβύρινθο της αγοράς με «αντίκρισμα» την αξία των μετοχών των ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ που κατέχει. Η κίνηση -και η φόρμουλα μέσα από την οποία προωθείται- δίνει την εντύπωση ότι θα έχει και συνέχεια, καθώς τόσο το Δημόσιο (διά του «υπερταμείου»-ΕΕΣΥΠ) όσο και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν σημαντικά ποσοστά μετοχών τόσο στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ όσο και στους ΟΛΠ-ΟΛΘ.

Το εγχείρημα βαρύνεται με πολλά ερωτήματα, με βασικότερο των οποίων πώς θα επιβαρυνθεί και πώς θα καταγραφεί τυχόν ζημία στις επενδυτικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η όλη διαδικασία θα γίνει ως εξής: Αρχικά το «υπερταμείο» (ΕΕΣΥΠ) θα προσλάβει διεθνή αποτιμητή για να αποτιμήσει την εύλογη αξία των μετοχών των δύο εταιρειών που κατέχει το Δημόσιο (50% συν 1 μετοχή σε εκάστη). Η κεφαλαιοποίησή τους χθες ήταν 658.170 εκατ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ και 117.429 εκατ. ευρώ της ΕΥΑΘ, σύνολο........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play