Αποκαρδιωτικά συμπεράσματα όσον αφορά τις επιδόσεις της χώρας μας σε σημαντικούς δείκτες που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης περιλαμβάνονται στη σχετική ετήσια έκδοση της Eurostat για το 2023. Τόσο στα ζητήματα του εισοδήματος και της ανισότητας όσο και στα ζητήματα των οικιακών συνθηκών, της έντασης εργασίας, της υγείας και αναπηρίας, η Ελλάδα φιγουράρει στους σχετικούς δείκτες στην ομάδα των… πρωτοπόρων χωρών-μελών όσον αφορά τις αρνητικές επιδόσεις. Η Ελλάδα, με βάση αυτούς τους δείκτες, δεν ανήκει πλέον στην «παλιά Ευρώπη», αλλά στα Βαλκάνια και τις χώρες της Βαλτικής. Αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της «ισχυρής ανάπτυξης» του κ. Μητσοτάκη!

Με βάση τον γνωστό δείκτη ανισότητας που συγκρίνει το εισόδημα του εισοδηματικά ανώτερου 20% με το εισόδημα του εισοδηματικά κατώτερου 20% (όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη η ανισότητα), η Ελλάδα είναι στην ομάδα των 6 «πρωτοπόρων» μαζί με τις Βουλγαρία (πρώτη), Ρουμανία (δεύτερη), Λιθουανία (τρίτη), Λετονία (τέταρτη), Εσθονία (πέμπτη). Η Ελλάδα είναι 6η με δείκτη ανισότητας που συγκρίνεται μόνο με χώρες των Βαλκανίων και της Βαλτικής…

Με βάση τον συντελεστή Gini, που δείχνει πόσο η κατανομή του εισοδήματος μιας χώρας αποκλίνει από την ίση κατανομή, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα με απόκλιση από 31,5-33,5%. Χειρότερη απόκλιση έχουν ξανά η Βουλγαρία και οι χώρες της Βαλτικής.

Οσον αφορά τον δείκτη «Ατομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας», η Ελλάδα κατέχει την καθόλου τιμητική 5η θέση, πίσω μόνο από τις Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία και Λιθουανία.

Οσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας ανά ηλικιακή κατηγορία:

● Στην ηλικιακή κατηγορία «Νέοι κάτω των 18 ετών» η Ελλάδα κατέχει ξανά την καθόλου τιμητική 6η θέση πίσω μόνο από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία και την Ιταλία (που είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα).

● Στην ηλικιακή κατηγορία 18-64 ετών, δηλαδή στις παραγωγικές ηλικίες, η Ελλάδα είναι πίσω από τη Βουλγαρία και κάτω μόνο από τη Ρουμανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη Μάλτα.

Εδώ η Ελλάδα είναι 3η πίσω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μακράν πάνω από όλες τις χώρες που ακολουθούν στους άντρες, τις γυναίκες αλλά και το σύνολο. Με τον μέσο ευρωπαϊκό δείκτη να είναι κάτω από 7% η Ελλάδα είναι οριακά κάτω από το 14%(!). Τέταρτη με δείκτη λίγο πάνω από 9% ακολουθεί η Ουγγαρία.

Οσον αφορά το ποσοστό υλικής στέρησης ανά ηλικία πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά στις ηλικίες κάτω των 18 ετών και 18-65 ετών. Στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών, η Ελλάδα είναι στην 6η θέση πίσω από τις Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία.

QOSHE - Ελληνική πρωτοπορία σε... αρνητικές επιδόσεις - Πάνος Κοσμάς
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ελληνική πρωτοπορία σε... αρνητικές επιδόσεις

2 0
22.10.2023

Αποκαρδιωτικά συμπεράσματα όσον αφορά τις επιδόσεις της χώρας μας σε σημαντικούς δείκτες που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης περιλαμβάνονται στη σχετική ετήσια έκδοση της Eurostat για το 2023. Τόσο στα ζητήματα του εισοδήματος και της ανισότητας όσο και στα ζητήματα των οικιακών συνθηκών, της έντασης εργασίας, της υγείας και αναπηρίας, η Ελλάδα φιγουράρει στους σχετικούς δείκτες στην ομάδα των… πρωτοπόρων χωρών-μελών όσον αφορά τις αρνητικές επιδόσεις. Η Ελλάδα, με βάση αυτούς τους δείκτες, δεν ανήκει πλέον στην «παλιά Ευρώπη», αλλά στα Βαλκάνια και τις χώρες της Βαλτικής. Αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της «ισχυρής ανάπτυξης»........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play