Ενώ απέχουμε μόλις 2,5 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), στο τέλος του έτους, η υστέρηση στην υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων είναι σημαντική και σχεδόν προεξοφλεί σημαντική απώλεια πόρων.

Στον χορό της υστέρησης όμως μπαίνουν και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), όπως αποδεικνύει η μεγάλη υστέρηση στις σχετικές δαπάνες και τα έσοδα του ΠΔΕ, αλλά και η απένταξη έργων επειδή δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για τα μεν έργα του ΕΣΠΑ υπάρχει τριετής παράταση μετά τη λήξη κάθε προγραμματικής περιόδου (ν 3), ενώ για το ΤΑΑ, βάσει του κανονισμού του, δεν προβλέπεται καμία παράταση – τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν και οι πόροι να απορροφηθούν μέχρι τα τέλη του 2025. Το γεγονός λοιπόν ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να απεντάξει έργα του ΤΑΑ στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης, είναι σαφής ένδειξη του κινδύνου να χαθούν πόροι.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι στα έργα που απεντάχθηκαν από το ΤΑΑ περιλαμβάνονταν και αντιπλημμυρικά έργα, ενώ στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που υστερούν περισσότερο, προπορεύεται το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης…

Τα τέσσερα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν ενταχθεί στο «Ελλάδα 2.0», και συγκεκριμένα στον πυλώνα 1 «Πράσινη Μετάβαση», στον άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και στη δράση 16882 «Αντιπλημμυρικά έργα» είναι τα εξής:

● Κατασκευή συμπληρωματικών έργων ταμιευτήρα Μπραμιανού, αντιπλημμυρικών έργων Γρα Λυγιάς και φράγματος Μύρτου Π.Ε. Λασιθίου Κρήτης (υποπράξη 1, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163937, προϋπολογισμός 60.123.000 ευρώ).

● Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας και Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Α' Φάση) (υποπράξη 2, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162260, προϋπολογισμός 79.010.000 ευρώ).

● Εργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων (Β' Φάση) (υποπράξη 3, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161732, προϋπολογισμός 25.500.000 ευρώ).

● Εργα διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων (υποπράξη 4, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150288, προϋπολογισμός 17.850.000 ευρώ).

Ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι 182.485.000 ευρώ.

Στο ΕΣΠΑ τα προγράμματα στα οποία πιθανολογείται –αν δεν είναι βέβαιη– η απώλεια πόρων είναι τα εξής (δεξιά, το ποσοστό υλοποίησης %):

● Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών και Περιβάλλον: 71,29

● Αγροτικής Ανάπτυξης: 73

● Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα: 80,23

● Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας: 73,83

●Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας: 79,33

● Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας: 88,70

● Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας τμήμα που αφορά την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ): 90,1

● Προγράμματα Interreg: 76,45

-Ελλάδα-Ιταλία: 68,99

-Ελλάδα-Κύπρος: 77,03

-Βαλκάνια-Μεσόγειος: 88,45

-Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας: 74,23.

Χαρακτηριστικά, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πόροι που πρέπει να απορροφηθούν σε τρεις μήνες έως το τέλος του 2023 ανέρχονται σε 1,75 δισ. ευρώ κοινοτικής συνδρομής, όταν από την εκκίνηση του προγράμματος το 2015 έχουν απορροφηθεί συνολικά 4,76 δισ. ευρώ…

QOSHE - Χάνουν πόρους και απεντάσσουν... αντιπλημμυρικά - Πάνος Κοσμάς
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Χάνουν πόρους και απεντάσσουν... αντιπλημμυρικά

2 0
17.10.2023

Ενώ απέχουμε μόλις 2,5 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), στο τέλος του έτους, η υστέρηση στην υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων είναι σημαντική και σχεδόν προεξοφλεί σημαντική απώλεια πόρων.

Στον χορό της υστέρησης όμως μπαίνουν και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), όπως αποδεικνύει η μεγάλη υστέρηση στις σχετικές δαπάνες και τα έσοδα του ΠΔΕ, αλλά και η απένταξη έργων επειδή δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για τα μεν έργα του ΕΣΠΑ υπάρχει τριετής παράταση μετά τη λήξη κάθε προγραμματικής περιόδου (ν 3), ενώ για το ΤΑΑ, βάσει του κανονισμού του, δεν προβλέπεται καμία παράταση – τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν και οι πόροι να απορροφηθούν μέχρι τα τέλη του 2025. Το........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play