Το κρίσιμο ερώτημα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι πλέον το ύψος του υπερπλεονάσματος στο τέλος του έτους. Στο 8μηνο το υπερπλεόνασμα, δηλαδή το πλεόνασμα πάνω από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, μηδενίστηκε εξαιτίας των έκτακτων δαπανών που προέκυψαν λόγω της καταστροφής στη Θεσσαλία.

Ωστόσο, τους επόμενους μήνες αναμένονται τα υψηλότερα έσοδα από την άμεση φορολογία, κυρίως των φυσικών προσώπων, και η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων εξαιτίας της αύξησης της κατανάλωσης και του υψηλού πληθωρισμού, ενώ αναμένονται και έκτακτα έσοδα μεγάλου ύψους.

Τα δεδομένα όσον αφορά τα φοροέσοδα του 8μήνου έχουν ως εξής:

● Ο ΦΠΑ ήταν αυξημένος σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού κατά 805 εκατ. ευρώ (αύξηση 5,5%). Εξαίρεση, ο ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και τα παράγωγά τους, που μειώθηκε κατά 97 εκατ. ευρώ.

● Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ενεργειακά και καπνικά προϊόντα μειώθηκαν οριακά σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού κατά 60 εκατ. ευρώ.

● Οι φόροι ταξινόμησης οχημάτων αυξήθηκαν κατά 67 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους, όπως και οι λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών (π.χ. επί ασφαλίστρων), κατά 144 εκατ. ευρώ.

● Ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 1.710 εκατ. ευρώ πάνω από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, κυρίως λόγω της υπεραπόδοσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 1.122 εκατ. ευρώ.

● Μεγάλη αύξηση είχαν οι λοιποί τρέχοντες φόροι (μεταξύ των οποίων οι φόροι οχημάτων), κατά 505 εκατ. ευρώ (κατά 54%!).

Στον αντίποδα, οι εισπράξεις από μεταβιβάσεις κατέγραψαν μεγάλη μείωση κατά 2.228 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών, το υπουργείο Οικονομικών είχε την καλοσύνη να αποφύγει τη σύγκριση μεταξύ πραγματοποιήσεων και εκτιμήσεων του προϋπολογισμού για το 8μηνο.

Οσον αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα, καταγράφηκε υπέρβαση σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού: 5.596 έναντι 2.314. Ο δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε 3.282 εκατ. ευρώ. Ακόμη και αν αφαιρέσουμε τις έκτακτες δαπάνες ύψους 1,7 δισ. ευρώ (λόγω του άμεσου μετεκλογικού πακέτου και των πρόσφατων έκτακτων δαπανών), απομένει ικανός δημοσιονομικός χώρος και καταρρίπτεται ο πρόσφατος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι αυτός εξαντλήθηκε στο 8μηνο.

QOSHE - Κρυφτούλι με τον δημοσιονομικό χώρο - Πάνος Κοσμάς
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Κρυφτούλι με τον δημοσιονομικό χώρο

3 0
26.09.2023

Το κρίσιμο ερώτημα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι πλέον το ύψος του υπερπλεονάσματος στο τέλος του έτους. Στο 8μηνο το υπερπλεόνασμα, δηλαδή το πλεόνασμα πάνω από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, μηδενίστηκε εξαιτίας των έκτακτων δαπανών που προέκυψαν λόγω της καταστροφής στη Θεσσαλία.

Ωστόσο, τους επόμενους μήνες αναμένονται τα υψηλότερα έσοδα από την άμεση φορολογία, κυρίως των φυσικών προσώπων, και η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων εξαιτίας της αύξησης της κατανάλωσης και του υψηλού πληθωρισμού, ενώ........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play