Ενδειξη κάμψης των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (με την εξαίρεση του τουρισμού) από τον Ιούλιο αποτελούν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις καταθέσεις και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Υστερα από πολλούς μήνες συνεχούς αύξησης, οι καταθέσεις μειώθηκαν τον Ιούλιο, ενώ η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μειώθηκε επίσης σε σχέση με τον Ιούνιο σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων: μη χρηματοπιστωτικές, ασφαλιστικές και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Στο σύνολο των καταθέσεων, τον Ιούλιο παρατηρείται καθαρή εκροή (μείωση) κατά 213 εκατ. σε σχέση με καθαρή εισροή-αύξηση 2.579 εκατ. τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο.

Η συνολική αυτή μείωση προκύπτει από:

● Μείωση κατά 22 εκατ. ευρώ των καταθέσεων από τη Γενική Κυβέρνηση.

● Μείωση κατά 191 εκατ. ευρώ των καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα, έναντι αύξησης κατά 3.014 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

● Μείωση κατά 340 εκατ. ευρώ των καταθέσεων από επιχειρήσεις, έναντι αύξησης κατά 2,073 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

● Αύξηση κατά 149 εκατ. ευρώ των καταθέσεων από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι αύξησης κατά 941 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Παρατηρούμε ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων είναι η μόνη υποκατηγορία που δεν έχουμε καθαρή μείωση αλλά οριακή αύξηση.

Οι τάσεις όσον αφορά τις καταθέσεις έχουν αντιστοιχία με τις τάσεις στον τομέα της χρηματοδότησης της οικονομίας από τον τραπεζικό τομέα, όπου παρατηρείται σημαντική μείωση κατά 1.112 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο. Η μείωση αυτή προκύπτει από:

● Αύξηση κατά 283 εκατ. ευρώ της χρηματοδότησης της Γενικής Κυβέρνησης.

● Μείωση κατά 1.395 εκατ. ευρώ του ιδιωτικού τομέα στο σύνολό του.

Η μείωση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα προκύπτει από:

● Μείωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα κατά 1.205 εκατ. ευρώ.

● Μείωση κατά 28 εκατ. της χρηματοδότησης του τομέα ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

● Μείωση κατά 78 εκατ. της χρηματοδότησης ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων.

● Μείωση κατά 84 εκατ. της χρηματοδότησης ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Σε αυτή την κατηγορία παρατηρείται για τρίτο συνεχόμενο μήνα μείωση της χρηματοδότησης για στεγαστικά δάνεια και οριακή αύξηση της χρηματοδότησης για καταναλωτικά.

QOSHE - Υποχώρηση στις καταθέσεις και στη χρηματοδότηση τον Ιούλιο - Πάνος Κοσμάς
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Υποχώρηση στις καταθέσεις και στη χρηματοδότηση τον Ιούλιο

4 0
29.08.2023

Ενδειξη κάμψης των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (με την εξαίρεση του τουρισμού) από τον Ιούλιο αποτελούν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις καταθέσεις και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Υστερα από πολλούς μήνες συνεχούς αύξησης, οι καταθέσεις μειώθηκαν τον Ιούλιο, ενώ η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μειώθηκε επίσης σε σχέση με τον Ιούνιο σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων: μη χρηματοπιστωτικές, ασφαλιστικές και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play